PARTNER PORTALU
  • BGK

Jednolity tekst ustawy o dowodach osobistych w Dzienniku Ustaw

  • aw    1 sierpnia 2017 - 11:58
Jednolity tekst ustawy o dowodach osobistych w Dzienniku Ustaw
Wniosek o dowód można złożyć w dowolnej gminie (fot.: msw.gov.pl)

W Dzienniku Ustaw opublikowany został jednolity tekst ustawy o dowodach osobistych.
Ogłoszony w DU jednolity tekst ustawy (zamieszczamy go w dziale Multimedia) uwzględnia zmiany wprowadzone: ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862),ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), oraz ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379).

Ustawa o dowodach osobistych określa:

- osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego;
- zakres danych zawartych w dowodzie osobistym;
- zasady wydawania dowodu osobistego;
- zasady wymiany i unieważniania dowodu osobistego;
- zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady prowadzenia tego rejestru;
- zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi;
- zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
- kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw informatyzacji, wojewodów, organów gmin oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnijmy, dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowy dowód osobisty zawiera takie informacje: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo. Na dokumencie znajdują się też dane dotyczące dowodu osobistego: seria i numer dowodu osobistego, data wydania, data ważności oraz oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.

Czytaj też: E-dowód coraz bliżej

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.