PARTNER PORTALU
  • BGK

Jednostki pomocnicze gmin: Komu radni mogą przyznać dietę?

  • AW    24 marca 2015 - 12:29
Jednostki pomocnicze gmin: Komu radni mogą przyznać dietę?

Rada gminy nie ma podstaw do ustalenia wysokości diet dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów w jednostce pomocniczej (fot.dzielnica17.krakow.pl)

Gmina nie może ustalić diet członkom komisji wyborczych do rad dzielnic, osiedli i sołectw.
Nadzór prawny wojewody podkarpackiego zakwestionował uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna. Wątpliwości wzbudzał m.in. zapis, że członkom komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów w jednostce pomocniczej przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Krosna.

- Ustalając powyższą zasadę rada przekroczyła przysługujące jej kompetencje – co w rezultacie doprowadziło do istotnego naruszenia prawa, a więc naruszenia normy art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – twierdzi Janusz Olech, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

W myśl tego przepisu (art. 37b ust. 1) rada gminy może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży, natomiast zgodnie z ust. 2 art. 37b rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Rada gminy w myśl art. 25 gminnej ustawy ustrojowej ustala także zasady przysługiwania diet oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla radnych, kierując się przy tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710).

- Te wskazane regulacje prawne nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż rada nie posiada podstaw do rozszerzania katalogu osób uprawnionych do pobierania diet innych aniżeli wskazanych przez ustawodawcę, a w konsekwencji do ustalenia wysokości takich diet dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów w jednostce pomocniczej gminy – tłumaczy dalej Janusz Olech.

Czytaj też: Ile zarobią członkowie komisji obwodowych w majowych wyborach?

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.