PARTNER PORTALU
  • BGK

JESSICA wdrażana pomyślnie

  • AZA    8 grudnia 2010 - 19:24
JESSICA wdrażana pomyślnie

Zakończone zostały negocjacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Bankiem Zachodnim WBK SA i Bankiem Ochrony Środowiska SA, wybranymi na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA.
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), pełniący rolę Menedżera Funduszu Powierniczego JESSICA, w dniu 1 czerwca 2010 r. ogłosił konkurs na wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. Termin składania ofert wstępnych przez potencjalne Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich upłynął z dniem 12 lipca 2010 roku.

Ze złożonych ofert, EBI wybrał cztery oferty instytucji finansowych, które zostały następnie rekomendowane przez Radę Inwestycyjną Funduszu Powierniczego JESSICA w dniu 21 października br. do dalszych negocjacji. Po wstępnych negocjacjach EBI podjął decyzję aby kontynuować negocjacje z dwoma podmiotami:
•z Bankiem Zachodnim WBK SA działającym z partnerem Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, mającym pełnić funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,
•z Bankiem Ochrony Środowiska SA działającym z partnerem Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego SA mającym pełnić funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na obszarze poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym.

18 listopada zostały podpisane listy intencyjne z powyższymi instytucjami finansowymi. Z Bankiem Zachodnim WBK SA  odbyły się dwa spotkania negocjacyjne: 9 listopada i 1 grudnia. zaś z BOŚ SA trzy – 10 listopada, 24 listopada oraz 2 grudnia. We wszystkich spotkaniach brali udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Umowy z Bankiem Ochrony Środowiska SA na kwotę około 63 milionów złotych oraz z Bankiem Zachodnim WBK SA na kwotę około 77 milionów złotych zostaną prawdopodobnie podpisane jeszcze w bieżącym miesiącu. Ponadto BOŚ SA zadeklarował powiększenie kwoty wynikającej z ogłoszonego konkursu o 100 milionów złotych wkładu własnego.

Po podpisaniu umów, na dzień 10 stycznia 2011 r. zaplanowano konferencję, która zostanie zorganizowana we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, na której będą przedstawiane oferty FROMów skierowane do ostatecznych beneficjentów Inicjatywy JESSICA.

Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) jest nowym, pozadotacyjnym instrumentem inżynierii finansowej stworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Celem Inicjatywy jest dokonywanie zwrotnych inwestycji w przedsięwzięcia służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich.

Więcej informacji na temat Inicjatywy JESSICA można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem www.rpo.wzp.pl.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.