PARTNER PORTALU
  • BGK

Jest rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznychna rok 2010

  • PAP    8 grudnia 2009 - 17:14

Podstawowym zadaniem programu badań statystycznych na 2010 r. będzie dostarczenie rzetelnych, obiektywnych, profesjonalnych i społecznie użytecznych oficjalnych informacji statystycznych.
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, przedłożone przez przewodniczącego Rady Statystyki.

W programie ujęto badania prowadzone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, a także prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obejmuje on także badania realizowane wspólnie przez służby statystyki publicznej z innymi naczelnymi lub centralnymi organami administracji rządowej.

Jego zakres tematyczny jest wynikiem współpracy i szerokich konsultacji organów administracji centralnej i terenowej, władz samorządowych, organizacji społecznych i związkowych z przedstawicielami środowisk naukowych.

Tematyka programu zapewnia wywiązywanie się Polski z obowiązków informacyjnych, wynikających z członkostwa naszego kraju w organizacjach międzynarodowych. Zaspokaja również potrzeby informacyjne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Pozyskiwane w ramach badań informacje statystyczne umożliwiają również określanie podstawowych wielkości i wskaźników, do których ogłaszania zobowiązany jest prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednocześnie, ze względu na zbliżony zakres badań i danych w stosunku do roku 2009, w programie nie przewidziano znaczącego wzrostu obowiązków informacyjnych, mimo wprowadzenia nowych badań. Oczekuje się też, że wprowadzenie elektronicznej metody pozyskiwania danych od respondentów oraz zwiększanie zakresu danych pozyskiwanych ze źródeł administracyjnych, zmniejszy uciążliwości dla podmiotów przekazujących je do celów statystycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt zamieszczono na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.