PARTNER PORTALU
  • BGK

Kadencja samorządu - sprawa nieoczywista

  • lk    29 listopada 2010 - 12:09
Kadencja samorządu - sprawa nieoczywista

Kodeks cywilny stanowi, że kadencja samorządu zaczyna się w momencie dokonania "dzieła wyboru". Nie jest jednak jasne, czy chodzi o dzień wyborów samorządowych, czy dzień ogłoszenia wyników wyborów.
Kadencyjność samorządu terytorialnego jest dla nas rzeczą tak oczywistą, że nie zastanawiamy się nad chwilą kiedy kadencja się kończy i – jeśli następuje to przed początkiem kolejnej – co się dzieje w okresie między-kadencyjnym. O ile brak refleksji z naszej strony nie stanowi problemu, o tyle taki sam brak zastanowienia w wykonaniu prawodawcy może prowadzić do poważnych perturbacji - twierdzi Związek Powiatów Polskich.

Zatem jak przedstawia się kwestia kadencyjności w samorządzie terytorialnym? Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Analogiczne regulacje zawiera ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa.

Dodatkowo zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Kadencja wójta jest zatem uzależniona od kadencji rady gminy.

Jak już zostało wspomniane kadencja organów stanowiących trwa 4 lata od dnia ich wyboru. Termin czteroletni liczymy zgodnie z regułą zawartą w art. 112 Kodeksu Cywilnego – wskazuje on, że termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Potencjalne wątpliwości może budzić sformułowanie "dzieło wyboru" – zwrot ten może bowiem oznaczać zarówno dzieło głosowania, jak i dzieło ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów. Choć z literalnego punktu widzenia uzasadnione byłoby raczej przyjęcie drugiej interpretacji, powszechnie w praktyce i doktrynie przyjęło się liczenie kadencji od dnia przeprowadzonego głosowania.

Wobec przepisu art. 25 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na mocy którego datę wyborów wyznacza się na dzieło wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji rad, oczywistą staje się przerwa między kadencjami.

Standardem państwa prawa jest wdrażanie zmian o charakterze ustrojowym począwszy od kolejnej kadencji określonej władzy publicznej – z tego względu ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw określiła, że zmiany w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta mają mieć zastosowanie od kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującego po kadencji, w trakcie której ustawa nowelizująca weszła w życie. Zmiany te dotyczyły m.in. trybu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, czy zmiany godzin głosowania (z 6.00 – 20.00 na 8.00 – 22.00). Wszyscy uczestniczący w wyborach wiedzą, że zmiany te zostały zastosowane już w tegorocznych wyborach.

Czy jednak nie jest to wątpliwe? Przepisy miały mieć zastosowanie od kadencji 2010-2014, zatem – jak wcześniej zostało wskazane – od dnia wyborów. Można zatem uznać za podlegające zastosowaniu przepisy dotyczące godzin otwarcia lokali; jednakże zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych miało miejsce przed kadencją 2010-2014; ze względu na przyjęty w tym roku kalendarz wyborczy można powiedzieć więcej – jeszcze w ramach kadencji 2006-2010.

Czytaj też:

Nowe prawo: samorządy organizują komunikację

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.