PARTNER PORTALU
  • BGK

Kalendarzyk według RIO

  • GK    5 lipca 2012 - 11:42
Kalendarzyk według RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina ważne dla samorządów terminy przekazywania sprawozdań w trzecim kwartale 2012 r.
10 lipca
Termin złożenia kwartalnego sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ za II kwartał 2012 roku.

14 lipca
Termin złożenia kwartalnego sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 za II kwartał 2012 roku.

20 lipca
Termin przekazania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy

22 lipca
Termin złożenia sprawozdań budżetowych za II kwartał 2012 roku. Zarząd j.s.t. składa następujące sprawozdania:

• miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S,
• miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S,
• kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS,
• półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S,
• półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S.

22 lipca
Termin złożenia łącznych sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za II kwartał 2012 roku. Zarząd j.s.t. składa następujące sprawozdania:

• kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z,
• kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.