PARTNER PORTALU
  • BGK

Kanalizacja budowana przez gminę a VAT

  • AW    14 listopada 2011 - 17:29
Kanalizacja budowana przez gminę a VAT

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku w związku z budową kanalizacji deszczowej, gdyż taka inwestycja nie służy do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Taką interpretację prawną podaje Izba Skarbowa w Łodzi.
Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT ze względu na uzyskiwanie przychodów z tytułu sprzedaży gruntów oraz wynajmu lokali. Wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W tym celu pewna gmina planuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicach. Na dofinasowanie powyższej inwestycji chce się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy w stosunku do kosztów opisanej budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: istnieć będzie możliwość obniżenia przez gminę podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego? Z takim zapytaniem zwrócili się do dyrektora Izby Skarbowiej w Łodzi samorządowcy.

Czytaj też: Rośnie sieć wodociągów i kanalizacji

Izba Skarbowa podkreśla fakt, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną, gmina nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku realizacją powyższego zadania. Zgodnie bowiem z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Sieć kanalizacji deszczowej nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

- Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zatem, podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizowanej inwestycji - argumentuje dyrektor łódzkiej Izby Skarbowej.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • dłużnik, 2011-11-15 12:08:30

    Bakalarczyk obrońca ludu. Uczciwy sie znalazł. W pracy idzie na L4, a w tym czasie bierze udział w w sesjach rady gm. czy to uczciwe? Jak chory to nie powinien pracować. Ciekawe co na to ZUS?