PARTNER PORTALU
  • BGK

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych: ostatnia szansa na wymianę

  • RadomNews.pl    25 września 2014 - 12:39
Karty parkingowe dla niepełnosprawnych: ostatnia szansa na wymianę

Od 1 lipca zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przyznane wcześniej zaświadczenia stracą ważność 30 listopada 2014 r. Nowe dokumenty będą wydawane maksymalnie na pięć lat.
Zgodnie z nowymi zasadami uprawnienia do karty parkingowej będą mogły otrzymać jedynie osoby z orzeczonym znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające poważnie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N.

Karta będzie przysługiwać również osobom niepełnosprawnym, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które nie ukończyły 16 roku życia.

Na wymianę dokumentu przewidziano 5 miesięcy, ale już od 1 lipca 2014 roku można zgłaszać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościlista dostępna tutaj.

Czytaj też:  Nadal nie ma nowych kart dla niepełnosprawnych. Ministerstwo Pracy uruchamia rezerwę na zakup drukarek

Osoba niepełnosprawna powinna złożyć wniosek osobiście, za wyjątkiem osób poniżej 18 roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, za które wniosek mogą złożyć rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:

- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł;

- oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli (w przypadku osób poniżej 18
roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub ubezwłasnowolnione częściowo);

- do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Czytaj też: Nie ma wzorów kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Od 1 lipca będzie kłopot

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. W tym wypadku karty parkingowe wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat. Do wniosku placówki należy załączyć:

- dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej na nr konta;

- oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki;

- oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoba reprezentująca placówkę może odebrać kartę parkingową osobiście po okazaniu: dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • kaze, 2015-11-01 12:10:24

    Czy tak trudno bylo wpisać MADRALINSCY nr konta na które trzeba koniecznie wplacic te cholerne 21 zł haraczu juz brakuje słów ,same frazesy oklepane ble,ble