PARTNER PORTALU
  • BGK

Kary za dane osobowe

  • lk    10 marca 2011 - 09:34

Nawet 200 tys. zł kary może dostać samorząd za niewykonanie decyzji Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Obowiązująca od 7 marca 2011 r. nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych umożliwiła GIODO nakładanie grzywny na podmioty niewykonujące jego wcześniejszych decyzji. (Czytaj też: Przypadki naruszeń prywatności w wyborach)

Na mocy tej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych przyznano uprawnienia organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 12 pkt. 3).

Oznacza to, że od 7 marca 2011 r. GIODO na podmioty, które nie będą wykonywały jego decyzji administracyjnych, będzie mógł nałożyć grzywnę w celu przymuszenia.

Wysokość takiej grzywny w stosunku do osoby fizycznej będzie mogła wynosić maksymalnie 10 000 zł, zaś w stosunku do osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 50 000 zł, jednak w przypadku wielokrotnego nakładania grzywien w jednym postępowaniu egzekucyjnym ich łączna kwota nie będzie mogła przekraczać: 50 000 zł w odniesieniu do osób fizycznych oraz 200 000 zł w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Grzywny w celu przymuszenia GIODO będzie nakładał w trybie przewidzianym ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w której również wprowadzono odpowiednie zmiany.

Jednostki organizacyjne samorządów wielokrotnie były upominane za niewłaściwe publikowanie danych osób uczestniczących w procedurach rekrutacyjnych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • KALLI, 2011-03-10 10:12:54

    Za każde niewywiązanie się z obowiązku (które wzięli na siebie niektórzy wiele lat temu) powinny być bardzo wysokie kary.