Kasa dla funduszy

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach działania Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Kasa dla funduszy
Na realizację tych projektów Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył kwotę ponad 63 mln. zł. Minimalna kwota wsparcia to 500 tys. zł a maksymalna wynosi 10 mln zł.

Celem tego działania jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego poprzez poprawienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Działanie jest jednym z instrumentów, które mają ułatwiać mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom starania o pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze mikropożyczkowe, fundusze pożyczkowe oraz instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność w wymienionym zakresie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek lub poręczeń podkarpackim firmom z kategorii MŚP.  

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Hanasiewicza 17, 35-103 Rzeszów. Wnioski można składać do 19 kwietnia 2010 roku. Dodatkowe informacje na temat warunków naboru są dostępne na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta osi I. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU