PARTNER PORTALU
  • BGK

Kasa dla turystycznych organizacji

  • AW    14 listopada 2011 - 18:15
Kasa dla turystycznych organizacji

Do końca listopada można składać oferty w konkursie ogłoszonym przez departament turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012.
Ministerstwo  Sportu i Turystykizwraca uwagę, że w konkursie na rok 2012 obowiązują zmodyfikowane zasady przyznawania dotacji wynikające z nowych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oznacza to, że w otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu turystyki w 2012 r. wynosi 2 mln zł.Preferowane będą zadania wpisujące się dodatkowo w najważniejsze wydarzenia europejskie i światowe w 2012 roku, np.:
- Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012,
- Światowy Dzień Turystyki pod hasłem „Turystyka i Zrównoważona Energia – Siłą Zrównoważonego Rozwoju”,
- Rok 2012 Rokiem Wody.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.