PARTNER PORTALU
  • BGK

Każdy może wnieść petycję

  • pt    3 stycznia 2014 - 09:18
Każdy może wnieść petycję

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia – przewiduje senacki projekt ustawy o petycjach.
Projekt ustawy jakie Senat wniósł do Sejmu określa formę, w jakiej może być złożona petycja oraz wymagane elementy, jakie powinna zawierać. Reguluje także kwestie dotyczące możliwości składania petycji przez grupę osób. Ponadto doprecyzowuje, jakie elementy powinna zawierać petycja składana w interesie osób trzecich.

W celu pełnego zachowania zasady jawności oraz transparentności projekt przewiduje,że petycja może zawierać wniosek o utajnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

W konsekwencji dane dotyczące imienia i nazwiska podmiotu wnoszącego petycję będą mogły być zamieszczane na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędugo obsługującego, o ile do petycji nie zostanie dołączony wniosek o ich utajnienie.

Projekt ustawy nakłada na podmiotrozpatrujący petycję lub urząd go obsługujący obowiązek zamieszczania na stronie internetowej informacji zawierających m.in. zwięzły opis treści petycji oraz jej odwzorowanie cyfrowe (skan). Ponadto informacje te powinny być aktualizowane o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Powyższy obowiązek ma na celu zapewnienie jawności i transparentności postępowania dotyczącego rozpatrywanych petycji, a także możliwości zapoznania się z ich przedmiotem przez zainteresowane osoby.

Petycja złożona do Sejmu lub Senatu będzie rozpatrywana przez wskazaną w regulaminie odpowiednio Sejmu lub Senatu właściwą komisję. Natomiast w przypadku złożenia petycji do jednostki samorządu terytorialnego przewodniczący organu stanowiącego tej jednostki będzie kierował petycje do rozpatrzenia przez właściwą komisję.

Projekt określa termin, w którym petycja powinna być rozpatrzona. W myśl przyjętych rozwiązań petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Projekt ustawy ma na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwykłego do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do określonego art. 63 obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji.

W myśl przywołanego powyżej art. 63 ustawy zasadniczej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Cały projekt przeczytasz tutaj

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.