PARTNER PORTALU
  • BGK

Kbk na 2018 rok. Resort finansów podał kwotę bazową kraju na przyszły rok

  • bad    14 września 2017 - 18:47
Kbk na 2018 rok. Resort finansów podał kwotę bazową kraju na przyszły rok
Średnia kwota bazowa w kraju ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim. (fot.flickr.com)

Średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2018 rok wyniesie 3 831,28 na mieszkańca - poinformowało Ministerstwo Finansów. Ma ona znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim.
W ciągu ostatnich pięciu lat kwota bazowa w kraju nigdy nie rosła tak dynamicznie. W 2013 roku wzrosła z 2 620,11 do 2 768,24 zł, w 2014 r. - do 2 894,42 zł, w 2015 r. - do 3 037,88 zł, w 2016 r. - do 3 133,03 zł. Nigdy więc w tym okresie roczny wzrost nie przekroczył 150 zł. Teraz kwota bazowa w kraju na rok 2018 wyższa niż rok wcześniej o niespełna 700 zł. 

Będzie miało to znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których kwota bazowa jest niższa od krajowej otrzymają refundację  40 proc. wydatków. Jednostki, w których kwota bazowa jest wyższa, mogą dostać zwrot 30 lub 20 proc.

Wpływ na fundusz sołecki

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 9 i 10 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2018 zostały przyjęte wielkości:

1) wykonane w 2016 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem  korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2017 roku w wysokości  76.133.270.190,20 zł;

2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2016 roku, ustalona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosząca 19.871.479 mieszkańców.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • brednie, 2017-09-15 08:33:28

    ale faktycznie GIGantyczna kwota :) :)