PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy gmina może odliczyć VAT od budowy kanalizacji?

  • pt    20 grudnia 2016 - 13:23
Kiedy gmina może odliczyć VAT od budowy kanalizacji?
Sieć kanalizacji sanitarnej nie jest wykorzystywana przez gminę do czynności opodatkowanych (fot.www.zrug.pl)

Działalność gospodarczą Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej jako samorządowego zakładu budżetowego, prowadzoną przy wykorzystaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, z punktu widzenia podatku od towarów i usług należy uznać za działalność gospodarczą samej gminy - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Gmina skierowała do naczelnika Izby Skarbowej pytanie, czy istnieje możliwość odliczenia przez gminę podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do zadania inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, która została przekazana do gminnego zakładu budżetowego.

Jak podkreślono, sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie wykorzystywana przez gminę do czynności opodatkowanych, faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach inwestycji sieci kanalizacyjnej wystawiane są na gminę, a realizacja projektu należy do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Gmina powołała się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT i podała, że prawo do odliczenia przysługuje wówczas, gdy nabywane towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Tym samym gmina uznała, iż w momencie otrzymania faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę instalacji, powinna mieć możliwość w całości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że stanowisko strony jest nieprawidłowe. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ten uznał, że w świetle art. 15 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Sąd wytłumaczył, że działalność gospodarczą Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej jako samorządowego zakładu budżetowego, prowadzoną przy wykorzystaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, z punktu widzenia podatku od towarów i usług, należy uznać za działalność gospodarczą samej gminy, czyli w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług będzie gmina.

Jak tłumaczy WSA, tym samym podatek naliczony wynikający z dokonanych nakładów na budowę infrastruktury będzie mogła rozliczyć gmina jako właściwy podatnik, wykonujący w tym zakresie czynności opodatkowane na zasadzie art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.