PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy powiat nie może obniżyć podatku należnego o ten naliczony?

  • GK    20 grudnia 2011 - 08:02
Kiedy powiat nie może obniżyć podatku należnego o ten naliczony?

Powiat nie może odzyskać VAT-u naliczonego od zakupów materiałów i prac służących użyteczności publicznej, więc takich, które nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych.
Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, któremu zadano pytanie: „Czy powiat może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu towarów i usług dokonywanych w celu realizacji zadania polegającego na likwidacji skutków nawałnicy ramach ubiegania się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dyrektor izby potwierdził, że powiat jako jednostka samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie jednak z art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się podatnika – powiatu w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Tymczasem, w tym wypadku, powiat realizuje swoje zadania na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, a mianowicie wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury, ochrony i opieki nad zabytkami oraz pomocy społecznej. Powiat wystąpił do WFOŚiGW o dofinansowanie likwidacji skutków wichury w zabytkowym kompleksie parkowym, w którym działa Dom Pomocy Społecznej. Placówka prowadzi działalność nieopodatkowaną, czyli świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

„Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnik może dokonać odliczenia tej części podatku naliczonego, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi” – czytamy w interpretacji.

Dlatego, według Izby Skarbowej w Łodzi, powiat nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych w celu realizacji projektu, ponieważ zakupione materiały i wykonywane prace służyć będą użyteczności publicznej, więc nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.