Kiedy powiat nie może obniżyć podatku należnego o ten naliczony?

Powiat nie może odzyskać VAT-u naliczonego od zakupów materiałów i prac służących użyteczności publicznej, więc takich, które nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych.
Kiedy powiat nie może obniżyć podatku należnego o ten naliczony?
Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, któremu zadano pytanie: „Czy powiat może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu towarów i usług dokonywanych w celu realizacji zadania polegającego na likwidacji skutków nawałnicy ramach ubiegania się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dyrektor izby potwierdził, że powiat jako jednostka samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie jednak z art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się podatnika – powiatu w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Tymczasem, w tym wypadku, powiat realizuje swoje zadania na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, a mianowicie wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury, ochrony i opieki nad zabytkami oraz pomocy społecznej. Powiat wystąpił do WFOŚiGW o dofinansowanie likwidacji skutków wichury w zabytkowym kompleksie parkowym, w którym działa Dom Pomocy Społecznej. Placówka prowadzi działalność nieopodatkowaną, czyli świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

„Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnik może dokonać odliczenia tej części podatku naliczonego, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi” – czytamy w interpretacji.

Dlatego, według Izby Skarbowej w Łodzi, powiat nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych w celu realizacji projektu, ponieważ zakupione materiały i wykonywane prace służyć będą użyteczności publicznej, więc nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU