PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy powinien wygasać mandat wójta? Rząd nie chce zmian

  • pt    19 listopada 2013 - 14:51
Kiedy powinien wygasać mandat wójta? Rząd nie chce zmian

Rada Ministrów negatywnie zamierza ocenić poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym złożony przez Solidarną Polskę.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym zakłada m.in. pozbawienie Prezesa Rady Ministrów możliwości wyznaczenia osoby do wykonywania zadań i kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku, gdy wójt przed złożeniem ślubowania, tj. przed faktycznym objęciem obowiązków, doznał przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji.

Projekt zawiera także propozycje rozwiązań prawnych rozszerzających katalog przesłanek skutkujących wygaśnięciem mandatu wójta. W projekcie opinii RM poselski projekt zmian w ustawie może doprowadzić do tego, że gminą w dłuższym okresie czasu rządzić będzie osoba nie mająca mandatu społecznego do sprawowania tej funkcji (np. taka, która ubiegając się o kolejną kadencję uzyskała znikomą liczbę głosów wyborach).

Odnosząc się z kolei do podnoszonych przez autorów projektu ustawy wątpliwości co do konstytucyjności rozwiązań prawnych wyposażających Prezesa Rady Ministrów uprawnienie do wyznaczenia osoby do wykonywania obowiązków organu wykonawczego gminy, RM zauważa, że wskazana kompetencja Prezesa Rady Ministrów ma na celu zapewnienie ciągłości władzy wykonawczej w gminie w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwiającej wójtowi pełnienie swojej funkcji.

Natomiast to, czy ustawowe zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów do zagwarantowania nieprzerwanego i prawidłowego działania gminy narusza konstytucyjnie przyznaną samodzielność jednostki samorządu terytorialnego może stwierdzić wyłącznie Trybunał Konstytucyjny – uważa rząd.

Cały projekt stanowiska rządu przeczytasz w multimediach...

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.