PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy przewodniczącego rady gminy można uznać za nieobecnego?

  • MN    1 grudnia 2017 - 14:59
Kiedy przewodniczącego rady gminy można uznać za nieobecnego?
Przewodniczący nie odbierał telefonu pomiędzy 15:30 a 17. Przebywał w tym czasie w szpitalu. (fot. Shutterstock)

Czy wiceprzewodniczący rady gminy może zwołać sesję nadzwyczajną w sytuacji, gdy z przewodniczącym nie ma kontaktu telefonicznego przez 2,5 godziny? Sprawę rozstrzygał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.




• Sekretarz gminy nie mógł skontaktować się z przewodniczącym rady gminy w celu zwołania nadzwyczajnej sesji dotyczącej dróg.

• Ponieważ radni mieli decydować o ważnej uchwale inwestycyjnej, zapadła decyzja, aby to wiceprzewodniczący zwołał sesję.

• Przewodniczący tłumaczył, że nie odbierał telefonu tylko pomiędzy godz. 15:30 a 17:00. Sąd uznał, że sesję należało zwołać z udziałem przewodniczącego.

Sytuacja miała miejsce 11 października 2016 r. Przewodniczący rady gminy po wyjściu ze szpitala ok. godz. 17 sprawdził połączenia telefoniczne i zauważył, że o godz. 15.56 próbował się z nim skontaktować sekretarz gminy. Przewodniczący oddzwonił do sekretarza o godz. 18.25, a ten go poinformował, iż próbował się z nim wcześniej skontaktować, ponieważ zaistniała konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej dotyczącej dróg. Sekretarz przekazał, iż wpłynął stosowny wniosek, zaś przewodniczący stwierdził, iż nie ma wiedzy na ten temat, a także, że jeśli wniosek wpłynie, to ma on 7 dni na zwołanie sesji.

Następnego dnia przewodniczący przebywał w domu, był dostępny telefonicznie i w tym dniu odebrał zaproszenie na nadzwyczajną sesję rady gminy, wyznaczoną na dzień 13 października 2016 r. Zaproszenie było podpisane przez wiceprzewodniczącego rady gminy.

Miesiąc po sesji, a dokładnie 24 listopada 2016 r., organ nadzoru skierował pismo do wiceprzewodniczącego rady gminy, w którym wystąpił o udzielenie wyjaśnień na temat przyczyny zwołania nadzwyczajnej sesji przez niego, a nie przez przewodniczącego. Organ nadzoru zwrócił się także do wójta gminy o przedłożenie wyjaśnień związanych z prawidłowością zwołania nadzwyczajnej sesji gminy, a także kompletności wniosku wójta w przedmiocie zwołania sesji nadzwyczajnej i o przesłanie stosownej dokumentacji.

Mieli procedować ważną uchwałę

Wiceprzewodniczący rady gminy wyjaśnił, iż zwołał sesję nadzwyczajną w związku z informacją sekretarza o nieobecności przewodniczącego rady w dniu, gdy wójt złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz gdy nastąpiła niemożność telefonicznego kontaktu z przewodniczącym. Wiceprzewodniczący poinformował, iż zwołał sesję nadzwyczajną na dzień 13 października 2016 r. zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz ze statutem gminy.

Przewodniczący rady gminy w piśmie z 6 grudnia 2016 r. wyjaśnił, iż cały czas był dostępny zarówno osobiście, jak i telefonicznie na terenie gminy, za wyjątkiem okresu od godz. 15.30 do godz. 17.00 w dniu 11 października 2016 r., kiedy to przebywał na terenie szpitala w związku z operacją żony.

W kolejnym piśmie wójt gminy wyjaśnił, iż wnioskiem z dnia 11 października 2016 zwrócił się do przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej i do wniosku zostały załączone też projekty uchwał rady gminy.

Wójt podkreślił, że konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej wynikała z podjęcia w określonym terminie uchwał finansowych, bez których niemożliwe byłoby zawarcie umów na realizację inwestycji finansowych. Wójt napisał, że w dniu złożenia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej przewodniczący był nieobecny w urzędzie gminy, nie odbierał również połączeń telefonicznych, dlatego sekretarz skontaktował się telefonicznie z wiceprzewodniczącym, poinformował go o konieczności zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z nieobecnością przewodniczącego oraz brakiem kontaktu telefonicznego. Wiceprzewodniczący w ramach posiadanych kompetencji, przyznanych postawieniami statutu gminy, zwołał sesję nadzwyczajną, zgodnie z wnioskiem wójta.

2,5 godziny trudno nazwać nieobecnością







×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.