PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy spadek przechodzi na rzecz gminy. Włodarze: Więcej szkody niż pożytku

  • aw    5 marca 2018 - 16:26
Kiedy spadek przechodzi na rzecz gminy. Włodarze: Więcej szkody niż pożytku
Często nawet gmina jeśli spłaci tę wierzytelność, to i tak w wyniku sprzedaży nieruchomości nie uzyska kwoty koniecznej do pokrycia spłaty długu (fot. Pixabay)

Obecne przepisy są wyjątkowo niekorzystne dla gmin, powodują bowiem, iż te obligatoryjnie nabywają spadki – niejednokrotnie składające się wyłącznie z długów – przy czym jednocześnie odpowiadają za długi spadkowe całym swoim majątkiem – podnosi w swoim stanowisku Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL).
  • Art. 935 § 3 kodeksu cywilnego stanowi iż "w braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w RP nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu".
  • Jak przypomina Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, zgodnie z art. 1023 kc Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku, który im przypadł z mocy ustawy.
  • W efekcie gminom "dostają" się niechciane przez nikogo zadłużone nieruchomości, których spłacanie obciąża i tak małe budżety.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Skarb Państwa ani gmina nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Niekorzystny oblig

Stosownie do treści art. 1030 kc „Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku”. Samorządowcy z woj. lubuskiego podnoszą że takie uregulowanie jest wyjątkowo niekorzystne dla gmin, albowiem powoduje, iż te obligatoryjnie nabywają spadki – niejednokrotnie składające się wyłącznie z długów – przy czym jednocześnie odpowiadają za długi spadkowe całym swoim majątkiem.

- „Wentyl bezpieczeństwa”, jakim jest ograniczenie odpowiedzialności gmin do czystej masy spadkowej nie sprawdza się w praktyce – czytamy w stanowisku ZGWL skierowanym m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego.

- W przypadku, gdy gminy nabywają spadki, które z powodu obciążenia długami często podlegają odrzuceniu przez rodzinę spadkodawcy, dług przenoszony jest na gminę. Z zasady w skład masy spadkowej wchodzą obciążone hipotekami nieruchomości. Gmina, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, może zbywać nieruchomości w drodze przetargów. W takiej sytuacji w żadnym przetargu nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, gdyż aby taką nieruchomość zbyć, należy w pierwszej kolejności spłacić hipotekę. Z zasady są to hipoteki banków, które mimo że mają prawo prowadzić egzekucję z obciążonej nieruchomości, składają w pierwszej kolejności wnioski egzekucyjne o egzekucję z rachunku gminy. Jest to najskuteczniejszy środek odzyskania należności, tym bardziej, że koszty egzekucji ponosi gmina – czytamy dalej.

Przykład z życia wzięty

Zrzeszenie jako przykład daje miasto Nowa Sól, które nabyło spadek po jej mieszkańcu zmarłym w Częstochowie.

Z tytułu kredytu hipotecznego na nieruchomości zabezpieczono wierzytelność banku w kwocie około 300 tys. zł. Wraz z odsetkami, kosztami upomnień, itp. aktualnie jest to kwota około 600 tys. zł. Spis inwentarza wykonany przez komornika wykazał, że czysta masa spadkowa wynosi niecałe 441,8 tys. zł. Pomimo, że bank wypowiedział umowę kredytu na 2 lata przed śmiercią spadkodawcy, nie egzekwował należności. Po nabyciu spadku przez gminę, bank odmówił propozycji gminy przejęcia nieruchomości za długi. Po 5 latach bank skierował wniosek do komornika o egzekucję należności z rachunku gminy. W takim przypadku gmina nie ma żadnych środków ochrony przed egzekucją. Oprócz wierzytelności banku, na spadku ciążą jeszcze długi wobec ZUS oraz podatku od nieruchomości. Wyegzekwowanie zatem kwoty 441,8 tys. zł z rachunku gminy jest ogromnym obciążeniem budżetu. Jeżeli nawet gmina spłaci tę wierzytelność to i tak w wyniku sprzedaży nieruchomości nie uzyska kwoty koniecznej do pokrycia spłaty długu oraz na pokrycie kosztów postępowań sądowych, przeprowadzenia spisu inwentarza czy wyceny nieruchomości.

Rekomendowane zmiany przepisów×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.