PARTNER PORTALU
  • BGK

Kielce przesuwają inwestycje i dobrze na tym wychodzą

  • aw    2 października 2017 - 14:32
Kielce przesuwają inwestycje i dobrze na tym wychodzą
Nadwyżki operacyjne generowane przez Kielce są zazwyczaj wystarczające do rocznej obsługi zadłużenia (fot.pixabay)

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla miasta Kielce dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)“.
• Perspektywa ratingów jest stabilna.

• Rating bierze także pod uwagę słabszą gospodarkę lokalną oraz mniejszy budżet miasta, który jest bardziej wrażliwy na negatywne trendy gospodarcze czy zmiany otoczenia prawnego.

• Nadwyżka, jaką uzyskało miasto w pierwszym półroczu, wynika z mniejszego tempa inwestycji i przerzucenia wydatków na nowe zadania na przyszły rok.


Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch, który zakłada, że miasto utrzyma zadowalające wyniki operacyjne i bezpieczne wskaźniki zadłużenia dla ratingu na poziomie BBB, zgodne z miastami z grupy porównawczej.

Nadwyżka operacyjna Kielc zadowalająca

Zdaniem Fitch Kielce utrzymują zadowalające wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną około 6-7 proc. i nadwyżką operacyjną wystarczającą do rocznej obsługi zadłużenia.
Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej powinien pozostać na poziomie wynoszącym około 15-16 lat, a zadłużenie bezpośrednie około 70 proc. dochodów bieżących, pomimo spodziewanego wzrostu na skutek inwestycji.

W I połowie 2017 r. nadwyżka operacyjna Kielc wyniosła 46 mln zł, w porównaniu do 73 mln zł w I poł. 2016 r. Fitch spodziewa się stabilizacji wyników operacyjnych w 2017 r. raczej niż ich poprawy w stosunku do 2016 r. ze względu na rosnącą presję na wydatki operacyjne głównie w sektorze oświaty (na skutek reformy oświaty przeprowadzonej przez rząd) oraz rosnących płac (ogólny trend w gospodarce na skutek spadku bezrobocia i wzrostu płac).

W 2016 r. Kielce osiągnęły zadowalającą nadwyżkę operacyjną w wysokości 69 mln zł, co przekłada się na marżę operacyjną w wysokości 6,5 proc.

W I połowie 2017 r. Kielce osiągnęły nadwyżkę budżetową w wysokości 21 mln zł,  w porównaniu do wysokiego deficytu (135 mln zł lub 7 proc. dochodów ogółem) zaplanowanego w uchwale budżetowej. Nadwyżka budżetowa wynika z mniejszego tempa inwestycji współfinansowanych dotacjami unijnymi niż zakładano na początku roku.

Inwestycje przyspieszą w 2018 r. 

Zdaniem Fitch część wydatków majątkowych zostanie przesunięta z 2017 r. na 2018 r., a faktyczne wydatki majątkowe mogą stanowić około 60 proc. zaplanowanych przez miasto. W rezultacie Fitch spodziewa się, że deficyt budżetowy miasta może wynieść około 3 proc. dochodów ogółem w 2017 r., a następnie wzrośnie do około 4-5 proc. w latach 2018-2019, kiedy proces inwestycyjny nabierze tempa.

Fitch spodziewa się intensyfikacji wydatków majątkowych od 2018 r., ponieważ miasto będzie realizować nowe inwestycje współfinansowanych środkami unijnymi dostępnymi dla polskich jednostek samorządu terytorialnego (JST). Zdaniem Fitch, wydatki majątkowe mogą wynosić 200-230 mln zł rocznie i będą w połowie finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), nadwyżek bieżących oraz nowego zadłużenia.

Fitch oczekuje, że w latach 2017-2019 zadłużenie bezpośrednie będzie stopniowo rosło na skutek finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Jednak uważamy, że pomimo wzrostu pozostanie ono na umiarkowanym poziomie około 70 proc. dochodów bieżących (2016 r.: 705 mln zł tj. 66 proc. dochodów bieżących).

Budżet miasta jest narażony na ryzyko stopy procentowej, ponieważ prawie całe zadłużenie ma zmienne oprocentowanie. Jednak to ryzyko jest ograniczone przez ostrożną politykę budżetową miasta, która zakłada wyższe płatności odsetkowe niż faktycznie płacone. Miasto nie jest narażone na ryzyko walutowe, ponieważ całe zadłużenie jest denominowane w walucie krajowej.

Nadwyżki operacyjne generowane przez Kielce są zazwyczaj wystarczające do rocznej obsługi zadłużenia (rata i odsetki). Jednak w latach, kiedy miasto dokonuje przedterminowej spłaty długu z zamiarem zmiany jego profilu, ta relacja może być zaburzona. W 2016 r. Kielce spłaciły więcej niż zaplanowano w uchwale budżetowej na początku roku, odpowiednio 67,5 mln zł zamiast 39 mln zł. Ta operacja wpłynęła na wskaźnik obsługi długu do nadwyżki bieżącej, który wynosiłby 82 proc. zamiast 123 proc.. W 2017 r. miasto zamierza dodatkowo spłacić 35 mln zł najdroższych kredytów, więc wspomniany wskaźnik również przekroczy 100 proc.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.