PARTNER PORTALU
  • BGK

Kierownicy nie tłumaczą się przed skarbnikiem

  • GK    14 listopada 2011 - 10:05

Rada miejska nie może nakładać obowiązków sprawozdawczych na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Tak postanowił w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda pomorski. 12 września 2011 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych.

Wojewoda pomorski stwierdził, że niektóre postanowienia zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa. Chodzi m.in. o należności, których nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego. Umorzenie wierzytelności może nastąpić z urzędu, tymczasem art. 59 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg m.in. o umorzeniu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Jednak wśród tych okoliczności nie ma zapisu o umarzaniu należności w sytuacji, gdy należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego.

Dodatkowo Rada Miejska w Chojnicach zawarła w uchwale zapis, że „zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych samorządu do składania za pośrednictwem skarbnika gminy sprawozdania z wykonania uchwały”. Zdaniem organu nadzoru zapis ten narusza art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który nie daje radzie miejskiej uprawnienia do nakładania obowiązków sprawozdawczych na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ani innych obowiązków związanych z wykonaniem uchwały i kontrolą prawidłowości stosowania jej przepisów.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.