KIG o pilnej potrzebie zwiększenia odpowiedzialności urzędników

Krajowa Izba Gospodarcza uważa, że prace nad projektem ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa powinny zostać przyspieszone. Projekt trafił do Sejmu prawie 2 lata temu.

Rząd przedstawił swoje stanowisko dopiero w styczniu br., a podkomisja sejmowa pracuje nad projektem ustawy już ponad rok.

- Przez wadliwe rozstrzygnięcia lub nieuzasadnioną bierność urzędnicy wyrządzają obywatelom i przedsiębiorcom wymierne, niejednokrotnie bardzo poważne, szkody. W najbardziej drastycznych przypadkach dochodzi do spektakularnych bankructw - podkreśla KIG.

Według Izby, konsekwencją braku odpowiedzialności urzędników za rażące naruszenie prawa jest coraz większa odpowiedzialność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, które muszą naprawiać szkody wyrządzone przez urzędników.

Jak zaznacza KIG, uchwalenie ustawy pozwoliłoby wprowadzić spójny mechanizm odpowiedzialności urzędników. Funkcjonariusz publiczny ponosiłby odpowiedzialność w każdym wypadku, gdy jego zawinione działanie lub zaniechanie spowodowały przyznanie przez sąd obywatelowi lub firmie odszkodowania. Urzędnik miałby obowiązek zwrócić tyle, ile wynosi to odszkodowanie, ale nie więcej niż 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez prezesa GUS.

- Taka regulacja przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, zmniejszając liczbę błędnych decyzji administracyjnych i ograniczając korupcję - uważa KIG.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

My urrzędnicy obiecujemy, ze stworzymy adekwatny prjekt ustawy karającej posłów, senatorów, lobbistów oraz gabinety [polityczne ministerstw za stanowienie złego prawa. Kara będzie surowa i nieunikniona. A z pracy się szybko zwolnimy po wejściu w życie idiotycznej ustawy forsowanej przez oszustów pod...atkowych. I wtedy róbcie sobie co chcecie. rozwiń

Urzędnik zarabiający 2 tys. brutto, 2010-03-16 20:32:54 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU