Klauzule społeczne w przetargach? NIK: Administrację publiczną to nie interesuje

Administracja publiczna w nikłym stopniu wykorzystuje klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, które powinny ułatwiać zatrudnienie osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych - poinformował prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.
Klauzule społeczne w przetargach? NIK: Administrację publiczną to nie interesuje
Większość zamówień - 86 proc. przeprowadzono na podstawie Prawa zamówień publicznych. (fot.shutterstock)

• Najwyższa Izba Kontroli zbadała jak często w latach 2013-2016 klauzule społeczne były wykorzystywane w zamówieniach publicznych, udzielanych przez administrację publiczną.

• W przypadku skontrolowanych samorządów, stosowanie klauzul społecznych w okresie objętym kontrolą było uznaniowe, a skala ich stosowania była znikoma.

"Stosowanie klauzul społecznych pozostaje w naszej ocenie na (...) niskim poziomie i napotyka na trudności i bariery. Poprawie sytuacji miały służyć zalecenia Rady Ministrów z lipca 2015 roku w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych" - powiedział Kwiatkowski prezentując raport Izby o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Kontrola NIK formalnie zakończyła się 30 kwietnia 2016 r.

W zaleceniach tych m.in. wskazano, iż kierownicy jednostek administracji rządowej są zobowiązani do analizowania możliwości zastosowania klauzul społecznych we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności na usługi edukacyjne i szkoleniowe, reklamowe czy sprzątanie i zarządzanie mieniem, publikowanie i drukowanie.

Czytaj też: Zamówienia publiczne: Brakuje zielonych i społecznych klauzul

Jakie podmioty skontrolowano?

Izba skontrolowała 29 jednostek, w tym: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny oraz cztery ministerstwa: finansów; rodziny, pracy i polityki społecznej; edukacji narodowej oraz resort środowiska. Kontroli poddano także osiem samorządów i 14 przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do zastosowania klauzuli społecznej w pozyskanym zamówieniu publicznych. W informacji wykorzystano również dane i opinie z 1 687 gmin, 215 starostw powiatowych oraz 12 urzędów marszałkowskich, które odpowiedziały na przesłany przez NIK kwestionariusz dotyczący stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

"Zbadaliśmy, jak w praktyce administracji rządowej i samorządu terytorialnego, funkcjonują rozwiązania dotyczące stosowania klauzul społecznych, których celem miało być umożliwienie wyrównywania szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotom i osobom pozostających w gorszej sytuacji na rynku pracy" - powiedział Kwiatkowski.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK (fot.:youtube.com)
Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK (fot.:youtube.com)

Chodzi o wprowadzone w 2009 r. do prawa zamówień publicznych (ustawa Prawo zamówień publicznych) rozwiązania, które umożliwiają stosowanie w zamówieniach aspektów społecznych, w tym klauzul które zwiększają efektywność wydatkowania środków publicznych. Pozwala to łączyć zakupy towarów i usług, których i tak musi dokonać zamawiający z zaspakajaniem konkretnych potrzeb osób z grup będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. bezrobotni, niepełnosprawni).

"W latach 2013-2016 skontrolowane jednostki administracji rządowej udzieliły 115 zamówień o łącznej wartości ponad 247 mln zł, w których zastosowano klauzule bądź aspekty społeczne. Zawarte umowy, które uwzględniały klauzule społeczne, stanowiły zaledwie niecały procent (0,9 proc.) wszystkich zawartych umów w tym okresie oraz niecałe 17 proc. ich całkowitej wartości" - powiedział szef NIK.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU