PARTNER PORTALU
  • BGK

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  • PAP    3 maja 2012 - 16:54
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Rząd chce przełamywać obawy przed stosowaniem klauzul społecznych, dlatego powstanie wzorzec zamówienia publicznego z użyciem takich klauzul.
Rząd chce też poszerzyć grono osób, które mogłyby zostać zatrudnione w ramach klauzul społecznych. Klauzule społeczne to dopuszczalne polskim (i unijnym) prawem zamówień publicznych dodatkowe kryteria, które – obok ceny i jakości – mogą zostać sformułowane przez zamawiającego. Pozwalają zlecać usługi lub produkcję wykonawcom zatrudniającym wykluczonych społecznie – np. bezrobotnych lub niepełnosprawnych.

Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz poinformowała PAP, że w maju – właśnie w sprawie stosowania klauzul społecznych – dojdzie do spotkania z udziałem m.in. Regionalnych Izb Obrachunkowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz Departamentu Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. „To z tych trzech stron mogą pojawić się potencjalne zarzuty wobec prawidłowości skonstruowania przetargu” – tłumaczyła.

Celem spotkania ma być przygotowanie wzorca zamówienia publicznego z użyciem klauzuli społecznej. „Chcemy skonstruować wzorcowe zamówienie, które zostanie zawieszone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, jako wzorzec do naśladowania przez jednostki wydatkujące pieniądze publiczne, które chcą korzystać z klauzul społecznych” – tłumaczy pełnomocniczka.

W polskim prawie, w ustawie o zamówieniach publicznych, od 2009 roku funkcjonują dwie kategorie klauzul społecznych: pierwsza dotyczy tylko wykonawców, u których powyżej 50 proc. zatrudnionych pracowników to osoby niepełnosprawne. Druga – bardziej ogólna – dotyczy preferencji związanych z zatrudnianiem do wykonania zamówienia osób wykluczonych z rynku pracy – niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, osób uzależnionych po terapii w zakładach leczenia odwykowego, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych oraz uchodźców.

Według danych Urzędu Zamówień Publicznych klauzule społeczne zawierało w 2010 roku 2,7 proc. zamówień publicznych. „Widać z tego, że częstość stosowania takich klauzul jest niezwykle mała” – podkreśla Kozłowska-Rajewicz.

W pracach nad upowszechnianiem klauzul biorą udział resorty pracy oraz rozwoju regionalnego. Rządowa pełnomocnik poinformowała, że w MPiPS trwają prace nad zmianą przepisów, która pozwoliłaby poszerzyć grono osób, jakie mogą znaleźć zatrudnienie w wyniku zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.