PARTNER PORTALU
  • BGK

Klęski żywiołowe: Szacowania szkód obciążeniem dla gmin wiejskich

  • MN    9 lutego 2017 - 14:23
Klęski żywiołowe: Szacowania szkód obciążeniem dla gmin wiejskich
Susze, grady, nawalne deszcze - takie zdarzenia obciążają gminy dodatkowymi zadaniami zleconymi. (fot. pixabay.com)

• Samorządy wiejskie są często obciążane zwiększonym zakresem zadań zleconych w związku ze szkodami powodowanymi przez klęski żywiołowe.

• Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę, że prace komisji do szacowania szkód często odbywają się kosztem innych zadań własnych i realizowane bywają w czasie urlopów pracowniczych.

• Związek dodaje, że gminy wiejskie nie otrzymywały do tej pory żadnego wsparcia finansowego w tym zakresie i apeluje o zmiany.
Zarząd ZGW RP uważa za konieczne szczegółowe określenie zadań zlecanych samorządom gminnym, wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) oraz określenie zasad finansowania tych zadań.

Szacowanie szkód- jak przebiega?

Na podstawie art. 22 pkt 2 oraz art.25 ust.1 w/w ustawy wojewodowie zlecają gminom powoływanie gminnych komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpią szkody spowodowane przez klęski żywiołowe w tym: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Komisje te składają się z co najmniej trzech osób, w tym z przedstawicieli urzędów gmin. W zależności od rozmiaru szkód komisje mogą być powiększane do liczby osób niezbędnych do przeprowadzania sprawnego i rzetelnego szacunku szkód. Wójtowie zarządzeniem powołują składy gminnych komisji oraz ponoszą wszelką odpowiedzialność za prace komisji złożonych z przedstawicieli różnych instytucji państwowych i samorządowych. Wszelką obsługę organizacyjno-techniczną komisji zapewniają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) i ponoszą koszty związane z ich funkcjonowaniem.

Czytaj też: Zmiany granic muszą być podejmowane po konsultacjach społecznych

- Prace komisji ds. szacowania rozpoczynają się z chwilą wystąpienia szkody i trwają często przez kilka miesięcy w roku. Ze względu na krótki czas na oszacowanie szkód oraz mnogość składanych wniosków przez rolników ubiegających się o pomoc materialną, w pracach komisji najczęściej uczestniczy po kilku pracowników urzędów gmin z terenów, w których wystąpiły szkody. Wykonywane prace odbywają się kosztem innych zadań własnych przypisanych gminie, a niejednokrotnie kosztem zaplanowanych wcześniej urlopów pracowniczych – głosi stanowisko ZGW RP.

Gminy szacują, a same są niedoszacowane

Zarząd związku podkreśla, że w ostatnich latach tego typu zjawiska występowały nagminnie, co spowodowało obciążenie samorządów wiejskich zwiększonym zakresem zadań zleconych, na które gminy wiejskie nie otrzymywały żadnego wsparcia finansowego.

W największym stopniu problem ten dotyczy gmin rolniczych. Wiele gmin w Polsce szacowaniem szkód w rolnictwie zajmuje się w każdym roku, co nadmiernie obciąża je zadaniami, które nie zostały im przypisane w ustawie o samorządzie gminnym.

Czytaj też: Wycinka drzew: Pod budowę domu bez pozwolenia, ale pod stodołę lub oborę już nie

ZGW RP podaje przykłady: Gmina Biała Rawska poniosła w 2015 roku koszty bezpośrednie związane z szacowaniem szkód w rolnictwie w wysokości 29 tys. zł (w roku 2014 - 47 tys. zł). Gmina Rawa Mazowiecka w 2015 roku w wysokości 18 650 zł. W skali całego kraju koszty tych zadań na terenach wiejskich według szacunku ZGW RP wynoszą rocznie ok. 50 - 60 mln zł.

Zdaniem ZGW RP wydatki te powinny być, po przedstawieniu odpowiednich kalkulacji, gminom rekompensowane. Zarząd wskazuje, że wojewodowie odwołując się w określonych przypadkach do art. 22 pkt 2 i art. 25 ust 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie mogliby, na mocy specjalnych regulacji prawnych, stosować także art. 20 tejże ustawy odnoszący się do powierzania spraw jednostkom samorządu terytorialnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.