PARTNER PORTALU
  • BGK

Kłopotliwe spadki na rzecz gminy? Zdaniem ministerstwa nie ma problemu

  • bad    10 maja 2018 - 14:41
Kłopotliwe spadki na rzecz gminy? Zdaniem ministerstwa nie ma problemu
Gminy nabywają spadki niejednokrotnie składające się wyłącznie z długów. Fot. pixabay

Ministerstwo Sprawiedliwości nie widzi podstaw do nowelizacji przepisów w sprawie spadków na rzecz gminy.
  • Obowiązujące przepisy są wyjątkowo niekorzystne dla gmin, powodują bowiem, iż te obligatoryjnie nabywają spadki - podkreślają samorządowcy z woj. lubuskiego.
  • Na ich podstawie gminy obligatoryjnie nabywają spadki, przy czym jednocześnie odpowiadają za długi spadkowe całym swoim majątkiem.
  • - Aktualnie obowiązujące rozwiązania w dostateczny sposób chronią gminy jako spadkobiercę przymusowego dziedziczącego spadki niczyje - odpowiada resort sprawiedliwości.

Kilka dni temu opisaliśmy kwestię przepisów regulujących sytuację, w których spadek przechodzi na rzecz gminy.

Art. 1030 kc „Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku”.

Samorządowcy z woj. lubuskiego uważają, że takie uregulowanie jest wyjątkowo niekorzystne dla gmin, albowiem powoduje, iż te obligatoryjnie nabywają spadki – niejednokrotnie składające się wyłącznie z długów – przy czym jednocześnie odpowiadają za długi spadkowe całym swoim majątkiem.

Do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego dotarła odpowiedź Ministerstwo Sprawiedliwości w tej sprawie. Całość w multimediach.

Wyrok TK

Resort sprawiedliwości informuje, że art. 935 Kodeksu cywilnego stanowi, że „w przypadku dziedziczenia ustawowego Skarb Państwa i gminy powołani są do spadku w ostatniej kolejności, jako tzw. spadkobiercy przymusowi.

- Predestynowane do zagospodarowania mienia spadkowego, a w szczególności nieruchomości, są gminy. Jest to rozwiązanie nie tylko uzasadnione gospodarczo, ale także odpowiadające generalnej tendencji zmierzającej do decentralizacji zadań spełnianych przez podmioty publiczne – wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Resort przypomina, że przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania przewidujące dziedziczenie gminy jako spadkobiercy przymusowego było przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że art. 935 Kodeksu cywilnego jest zgodny z Konstytucją.

Ministerstwo Sprawiedliwości dodaje, że „konsekwencją rozwiązania, zgodnie z którym Skarb Państwa i gminy są spadkobiercami ustawowymi przymusowymi (koniecznymi), jest brak możliwości odrzucenia przez to podmioty oraz brak obowiązku składania oświadczenia o przyjęciu spadku. Ustawodawca przesądził jednak, że zarówno Skarb Państwa, jak i gmina nabywają spadek z dobrodziejstwem inwentarza”. W takim przypadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe „tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku”.

Nietrafione propozycje zmian

W opinii resortu sprawiedliwości, przedstawiona w stanowisku Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego propozycja odpowiedzialności za długi spadkowe, po przyjęciu spadku przez gminy, wyłącznie z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład spadku (odpowiedzialność cum viribus hereditatis), nie wydaje sic być trafna.MultimediaREKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.