PARTNER PORTALU
  • BGK

Kłopoty z aktualizacją wieloletnich prognoz finansowych

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    21 września 2011 - 06:19
Kłopoty z aktualizacją wieloletnich prognoz finansowych

Jednostki samorządowe będą miały problem z procedurą aktualizacji, bo przepisy ustawy o finansach publicznych są niejasne.
Obowiązek uchwalenia wieloletnich prognoz finansowych nakłada na rady gmin i miast ustawa o finansach publicznych. Są one uchwalane na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Oznacza to, że w razie uchwalania budżetu na kolejny rok prognozę trzeba zaktualizować, aby była zgodna z budżetem.

Nie wiadomo jednak, jak powinno wyglądać uchwalenie zmian na radzie miejskiej. Nie wiadomo też, czy należy uwzględnić poprawki zgłoszone przez radnych. Z kolei w razie uchwalania budżetu nie wiadomo, czy o możliwości wydatkowania środków nieujętych w wieloletniej prognozie finansowej ma decydować rada miasta czy zarząd.

Samorządy będą więc musiały prosić o wyjaśnienia regionalne izby obrachunkowe i dokonywać wykładni obecnych przepisów.

Aktualizacja wieloletniej prognozy budżetowej powinna następować zawsze, gdy rada gminy lub miasta zmieniają budżet samorządu. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów.

Resort idzie jeszcze dalej. Zgodne powinny być nie tylko dane w budżecie i prognozie finansowej, ale również w prognozie i sprawozdaniach finansowych jednostki za IV kwartał. A zatem dane zawarte w sprawozdaniach za IV kwartał powinny być identyczne jak odpowiadające im pozycje w wieloletniej prognozie finansowej

Dla wielu jednostek samorządowych problemem może okazać się określenie nowego wskaźnika zadłużenia. Indywidualny wskaźnik ma obowiązywać od 2014 r., ale do jego obliczenia brane będą pod uwagę dane z trzech lat poprzednich. Oznacza to, że już teraz jednostki muszą prognozować wielkość wskaźnika – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.