PARTNER PORTALU
  • BGK

Kodeks postępowania administracyjnego - dostępny jednolity tekst ustawy

  • aw    11 stycznia 2016 - 15:00
Kodeks postępowania administracyjnego - dostępny jednolity tekst ustawy

Przypomnijmy, KPA to akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych (fotolia)

Opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (KPA).
W Dzienniku Ustaw z 7 stycznia 2016 r. (pod pozycją 23) został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Dokument uwzględnienia zmiany w prawie wprowadzone:

1) ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183),

2) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195),

3) ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211),

4) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13 (Dz. U. poz. 702),

5) ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 grudnia 2015 r.

Przypomnijmy, KPA to akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, to znaczy tzw. jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, toczącego się przed organami administracji publicznej oraz innymi organami państwowymi i innymi podmiotami powołanymi (z mocy prawa lub zawartych porozumień) do załatwiania takich spraw.

Ponadto KPA reguluje zasady postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej oraz między organami administracji publicznej i innymi podmiotami powoływanymi do rozstrzygania spraw w drodze decyzji administracyjnej oraz postępowania w sprawach skarg i wniosków.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (1)

  • wdzivny, 2016-01-20 14:40:12

    Ciekaw jestem, czy ta książeczka o postępowaniu administracyjnym jest ta sama, z której z powodu ślepego korzystania z przykładów różnych pism moi koledzy i koleżanki przepędzani byli przez radcę prawnego za wypisywanie głupstw, które mu przedkładali do zaopiniowania, bo też ta książeczka kierowana ...była chyba do urzędników po ukończonym kursie dla analfabetów, aby cokolwiem byli w stanie zdziałać  rozwiń