PARTNER PORTALU
  • BGK

Kodeks postępowania administracyjnego: urzędy będą działały szybciej?

  • pt/pap    3 kwietnia 2017 - 09:12
Kodeks postępowania administracyjnego: urzędy będą działały szybciej?
Ustawa nowelizująca KPA zmienia przepisy samorządowe w zakresie zaskarżenia (fot. shutterstock)

Szybsze załatwianie spraw w urzędach i usprawnienie postępowań administracyjnych - takie będą skutki zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego, mówi radca prawny Konrad Młynkiewicz. W przypadku zmian procedury administracyjnej można mówić o małej rewolucji - wskazują Pracodawcy RP.
• Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego jest częścią pakietu 100 zmian dla firm autorstwa Ministerstwa Rozwoju.

• Celem pakietu jest ułatwienie prowadzenia biznesu w Polsce.

• W przyszłym tygodniu parlament zakończy prace nas nowelą Kodeksu postępowania administracyjnego.

•Jak podkreśla MR, KPA to "konstytucja" relacji urząd-obywatel; na podstawie tego jednego aktu urzędy rozpatrują codziennie tysiące spraw obywateli.

"Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego powinny przede wszystkim wpłynąć na szybsze załatwianie spraw w urzędach i usprawnienie postępowań administracyjnych. To główna korzyść dla przedsiębiorców" - ocenił  radca prawny Konrad Młynkiewicz.

Ekspert posłużył się przykładem decyzji kierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego. "Dotychczas należało złożyć najpierw wezwanie do ponownego rozpatrzenia sprawy. KNF ją rozpatrywała i drugi raz wydawała decyzję - najczęściej identyczną z poprzednią - i dopiero wtedy można było zaskarżyć ją do sądu.

W nowym brzmieniu przepisów strona od razu będzie mogła zaskarżyć do WSA niekorzystną dla siebie decyzję, bez konieczności oczekiwania na ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ. To skróci proces całego postępowania, włączając w to postępowanie sądowo-administracyjne, a tym samym wpłynie bezpośrednio na działalność danej firmy" - tłumaczył Młynkiewicz.

Inna korzyść, jak podkreślił, to możliwość zrzeczenia się odwołania, przez wszystkie strony postepowania.

"W takiej sytuacji, nie będziemy musieli czekać 14 dni, by decyzja stała się ostateczną. Od razu będzie podlegała wykonaniu. Tak może być np. w przypadku decyzji o warunkach zabudowy. W sytuacji, gdy interesy stron nie są sprzeczne, czas oczekiwania na ostateczną decyzję będzie mógł być krótszy przynajmniej o dwa tygodnie. To pozwoli przedsiębiorcy przejść szybciej do kolejnego etapu inwestycji" - wyjaśnił ekspert.

Procedura sądowo-administracyjna

Według niego kolejna korzyść związana jest z tym, że sprawy w określonych sytuacjach nie będą krążyć między urzędami. Jeśli przedsiębiorca odwoła się od decyzji pierwszej instancji, będzie mógł wspólnie z innymi stronami, bądź samodzielnie, jeżeli jest jedyną stroną postępowania, zażądać, żeby druga instancja przeprowadziła postępowanie dowodowe bez kierowania sprawy z powrotem do pierwszej. Tzw. decyzje kasatoryjne (czyli odsyłające do organu niższej instancji do ponownego rozpatrzenia) znacznie wydłużają czas załatwiania spraw - zauważył.

Jak wskazał Młynkiewicz, nowelizacja KPA zmienia również "w pewnym zakresie procedurę sądowo-administracyjną". "To również powinno wpłynąć na szybsze załatwianie spraw administracyjnych. Środkiem zaskarżenia decyzji kasatoryjnych nie będzie, jak dotychczas, skarga do sądu administracyjnego, ale sprzeciw od decyzji rozpoznawany przez WSA" - wyjaśnił Młynkiewicz.

Ekspert dodał, że gdy urząd wyda decyzję kasatoryjną, przedsiębiorca niezadowolony z rozstrzygnięcia, skorzysta z szybszej ścieżki zaskarżenia tego rodzaju decyzji w postaci sprzeciwu do sądu administracyjnego.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.