PARTNER PORTALU
 • BGK

Kolejne orzeczenie ws. VAT w samorządach

 • pt    30 października 2013 - 14:20
Kolejne orzeczenie ws. VAT w samorządach

Zapadło orzeczenie podkreślające, że samorządowe zakłady budżetowe nie mogą być odrębnymi podatnikami VAT.
Po czerwcowej uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej jednostek budżetowych, podobne stanowisko zajął WSA w Gdańsku (tym razem w sprawie zakładów budżetowych). To kolejny problem dla resortu finansów i samorządów.

Kolejny, bo ministerstwo finansów nadal nie opracowało zasady stosowania uchwały NSA. 

Sędziowie z WSA w Gdańsku w ub. czwartek stwierdzili, że zakłady budżetowe nie mogą być odrębnymi podatnikami VAT, bo nie są wystarczająco samodzielne. Powtórzyli więc dokładnie ten sam argument, którym posłużył się NSA, podejmując uchwałę w sprawie gminnych jednostek budżetowych.  

Zgodnie z sentencją uchwały NSA w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług.
Do najistotniejszych kwestii poruszonych przez Sąd w uchwale, należy zaliczyć stwierdzenie, że "gminna jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a swoje dochody odprowadza na rachunek gminy (tzw. zasada rozliczeń brutto). Powoduje to, że wielkość wydatków gminnej jednostki budżetowej nie jest w żaden sposób związana z wysokością dochodów zrealizowanych przez tę jednostkę."

Ponadto, charakterystyka gminnej jednostki budżetowej skutkuje tym, że "mimo wyodrębnienia organizacyjnego takiej jednostki, nie prowadzi ona działalności gospodarczej w sposób samodzielny, czy niezależny od gminy, której majątkiem, w tym środkami finansowymi dysponuje. Celem takiej jednostki nie jest zresztą prowadzanie działalności gospodarczej. Co najwyżej taka działalność może wystąpić przy okazji innej aktywności o zasadniczym charakterze".

Naczelny Sąd Administracyjny po analizie m.in. zapisów ustawy o finansach publicznych wskazał, iż jednostki te wykonując czynności cywilnoprawne, podejmują je w imieniu i na rzecz gminy. Odbywa się to w ramach limitu środków określonych w uchwale budżetowej, a odpowiedzialność za ewentualne szkody ciąży na gminie.

NSA orzekając, iż gminna jednostka budżetowa nie jest podatnikiem VAT, zaznaczył zatem, że jednostki te nie posiadają jednej z podstawowych cech podatnika VAT, czyli samodzielności (niezależności) w funkcjonowaniu, tj. wszelkie działania, które podejmują odnoszą się w istocie do majątku, odpowiedzialności i zadań gminy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (5)

 • buła, 2013-10-31 09:32:06

  Ale marudzisz Wodniku. JEST NAPISANE - to jest portal informacyjny, anie kwartalnik podatkowy
 • Wodnik, 2013-10-31 08:48:18

  Tytuł zmieniony, a w treści ZERO o wyroku WSA w sprawie zakładów budżetowych - oprócz stwierdzenia, że zajął podobne stanowisko. Cóż tu komentować !!!!
 • Redakcja, 2013-10-31 07:52:09

  Poprawiliśmy, przepraszamy z pomyłkę.