PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejne udogodnienia dla niepełnosprawnych wyborców

  • PAP    10 sierpnia 2011 - 08:06
Kolejne udogodnienia dla niepełnosprawnych wyborców

Głosowanie korespondencyjne i nakładki na karty wyborcze w alfabecie Braille'a - to nowe udogodnienia, mające pomóc osobom niepełnosprawnym oddanie głosu w jesiennych wyborach. Po raz pierwszy w wyborach do Sejmu i Senatu będzie też można głosować przez pełnomocnika. Rozwiązania takie wprowadza Kodeks wyborczy, który wszedł w życie 1 sierpnia.
Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2007 r. z głosowania musiało zrezygnować 1 - 2 mln osób, mających ograniczone możliwości ruchowe.

W tym roku po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych niepełnosprawni będą mogli zagłosować listownie.

Jak podkreślił szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki, z takiej możliwości może skorzystać wyborca "o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności".

Wyborca, który chce skorzystać z głosowania korespondencyjnego, musi zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najpóźniej do poniedziałku 19 września.

Co jednak ważne nie musi tego robić osobiście. Może zawiadomić urząd telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, pesel, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców, adres stałego zamieszkania i informację, o jakie wybory chodzi. Ponadto - co bardzo ważne - musi zawierać kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Następnie wyborca otrzyma - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio od urzędnika - tzw. pakiet wyborczy.

Znajdzie się tam m.in.: koperta zwrotna, koperta na karty wyborcze, same karty oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Wyborca może zaznaczyć, iż chce zagłosować przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a, wtedy ona również znajdzie się w przesyłce.

Po oddaniu głosu wyborca zakleja kopertę zawierającą kartę do głosowania, którą - wraz z wypełnionym oświadczeniem - wkłada do koperty zwrotnej.

Jak podkreślił Czaplicki, wyborca niepełnosprawny nie musi iść ze swoją przesyłką na pocztę - na jego wniosek bezpłatnie odbierze ją listonosz. Szef KBW zastrzegł jednak, że aby listonosz odebrał przesyłkę, wyborca musi wcześniej zawiadomić pocztę o chęci oddania głosu drogą korespondencyjną. - To jest już obowiązek i kłopot wyborcy - dodał Czaplicki. Zaznaczył jednocześnie, że cała procedura może odbywać się przed wyznaczonym dniem wyborów.

- Jeżeli koperta zwrotna zostanie odebrana wcześniej, to Poczta Polska jest zobowiązana przechowywać ją w warunkach bezpieczeństwa, a w dniu głosowania doręczyć do obwodowej komisji wyborczej - tłumaczył.

Dodał jednocześnie, że jeśli koperta zawierająca kartę do głosowania nie będzie zaklejona lub jeśli wyborca nie dołączy do przesyłki oświadczenia o tajnym i osobistym głosowaniu - jego głos nie zostanie policzony.

Kolejną nowością jest możliwość zagłosowania przez osoby niewidzące lub niedowidzące w lokalu wyborczym przy pomocy nakładki w języku Braille'a.

Nakładka będzie wykonana ze sztywniejszego papieru i będzie miała wycięte otworki, przez które stawiać się będzie na karcie znak "X". Jedną nakładkę, będzie można przyłożyć do każdej strony karty do głosowania. Na nakładce przy każdym otworku będą w alfabecie Braille'a podane numery pozycji kandydatów na liście; nie będzie na nich imion i nazwisk kandydatów.

- Aby zagłosować na wybranego kandydata (wyborca) będzie musiał znać jego pozycję na liście i numer listy, z której kandyduje. Szczerze mówiąc są to spore wyzwania dla tych osób, które chcą z takiej nakładki skorzystać - ocenił Czaplicki.

Wyborcy chcący skorzystać z nakładki muszą zgłosić to wójtowi do 26 września.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.