PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejne zarządzenia wojewody śląskiego w związku z dekomunizacją

  • PAP/rs    22 stycznia 2018 - 16:09
Kolejne zarządzenia wojewody śląskiego w związku z dekomunizacją
Wojewoda wskazuje, że wobec perspektywy zmian nazw prosił lokalnych samorządowców o propozycje nowych nazw. (Fot. Shutterstock.com)

Pięć kolejnych zarządzeń zastępczych w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną wydał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Zmieniają one nazwy ulic: Fornalskiej, 27 stycznia, 28 stycznia, Kruczkowskiego oraz Armii Ludowej.
  • Kolejnymi zarządzeniami, zmienione zostają nazwy: ul. Fornalskiej w miejscowości Przyszowice (na Cichą), ul. 28 stycznia w Mysłowicach (na Bolesława Chrobrego), ul. 27 stycznia w Mikołowie (na rtm. Witolda Pileckiego), ul. Kruczkowskiego w Kaletach (na Kruczą) oraz ul. Armii Ludowej w Orzeszu (na Ramży).
  • Wojewoda wskazuje, że wobec perspektywy zmian nazw prosił lokalnych samorządowców o propozycje nowych nazw. Nowe nazwy nadane ostatnimi zarządzeniami są zgodne z wnioskami lokalnych władz - z wyjątkiem Mikołowa.

O wydaniu kolejnych zarządzeń poinformował w poniedziałek wojewoda. Pierwszych dwanaście decyzji w świetle ustawy dekomunizacyjnej wojewoda wydał w połowie grudnia ub.r. (zmienione zostały wówczas nazwy m.in. Placu Wilhelma Szewczyka w Katowicach oraz ronda Edwarda Gierka w Sosnowcu), a dwa kolejne zarządzenia - w drugiej połowie grudnia (jedno z nich dotyczyło ul. Pstrowskiego w Kaletach).

Zgodnie z wydanymi w piątek, opublikowanymi następnie w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego kolejnymi zarządzeniami, zmienione zostają nazwy: ul. Fornalskiej w miejscowości Przyszowice (na Cichą), ul. 28 stycznia w Mysłowicach (na Bolesława Chrobrego), ul. 27 stycznia w Mikołowie (na rtm. Witolda Pileckiego), ul. Kruczkowskiego w Kaletach (na Kruczą) oraz ul. Armii Ludowej w Orzeszu (na Ramży).

W decyzji dotyczącej Przyszowic wojewoda, powołując się na opinię IPN wskazuje, że Małgorzata Fornalska była m.in. "aktywistką i funkcjonariuszką komunistyczną, członkinią władz stalinowskiej konspiracji na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką".

W decyzjach dotyczących Mikołowa i Mysłowic wojewoda podnosi - zgodnie z opinią IPN - że odwołują się one do dat, w których w 1945 r. jednostki Armii Czerwonej wkraczały do tych miejscowości, a które celebrowane były następnie - niezgodnie z faktami historycznymi - jako "dni wyzwolenia" oraz powody do wyrażania wdzięczności społeczeństwa wobec Armii Czerwonej.

W decyzji dotyczącej Kalet wojewoda powołuje się na opinię IPN, że Leon Kruczkowski "był działaczem komunistycznym, członkiem kierowniczych struktur komunistycznej partii i państwa, pisarzem i publicystą". Z kolei w kontekście zmiany nazwy w Orzeszu wojewoda cytuje opinię IPN, zgodnie z którą "Gwardia Ludowa - Armia Ludowa została utworzona w 1942 r. jako zbrojne ramię stalinowskiej konspiracji PPR, ściśle podporządkowanej ośrodkom dowódczym w ZSRR".

Wojewoda wskazuje, że wobec perspektywy zmian nazw prosił lokalnych samorządowców o propozycje nowych nazw. Nowe nazwy nadane ostatnimi zarządzeniami są zgodne z wnioskami lokalnych władz - z wyjątkiem Mikołowa.

Wojewoda w decyzji wyjaśnia, że burmistrz Mikołowa zaproponował pozostawienie nazwy "27 stycznia" z nowym uzasadnieniem upamiętniającym ofiary Holokaustu, jako że 27 stycznia 1945 r. miało miejsce wyzwolenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. - Ponieważ proponowana nazwa "27 stycznia" w swej konotacji kojarzy się z dotychczasową, wybrano nową nazwę ulicy: "rtm. Witolda Pileckiego" - napisano w zarządzeniu wojewody.

Kolejne wydane przez wojewodę śląskiego zarządzenia wynikają z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z 1 kwietnia 2016 r.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.