PARTNER PORTALU
  • BGK

Kołomyja z organami osiedli samorządowych

  • GK    1 lutego 2012 - 07:41
Kołomyja z organami osiedli samorządowych

Rada miejska nie może powołać w osiedlu samorządowym jednoosobowego organu wykonawczego, bo jest to sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym.
Tak uznał wojewoda wielkopolski stwierdzając jednocześnie, że liczne postanowienia uchwały rady miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa.

Uchwałę podjęto w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, statutu miasta i gminy Murowana Goślina po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Wojewoda przypomniał, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w osiedlu jest rada. Natomiast organem wykonawczym jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 4 statut osiedla może ustalić, że w osiedlu organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców. Ogólne zebranie mieszkańców wybiera zarząd osiedla, w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.

Tymczasem rada miejska błędnie ustaliła, że jednym z organów osiedla, obok zebrania mieszkańców jest przewodniczący, który jest organem wykonawczym osiedla. Natomiast ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje powstania w osiedlu jednoosobowego organu wykonawczego.

W dodatku rada wyposażyła przewodniczącego w uprawnienia przysługujące zarządowi osiedla oraz określiła zarząd jako organ wspomagający przewodniczącego i pełniący funkcje o charakterze doradczym i opiniodawczym.

„Przepisy ustaw dotyczące organów jednostek pomocniczych mają charakter bezwzględnie wiążący i rada nie może postanowić w statucie o utworzeniu w osiedlu innych organów niż wymienione w ustawie. Redakcja art. 37 ustawy o samorządzie gminnym nie pozostawia żadnego luzu decyzyjnego, umożliwiającego radzie gminy odmienne kształtowanie organów w osiedlu i ich kompetencji” – uzasadnił wojewoda wielkopolski.

Czytaj też:Osiedla biedne, ale nie (bez)radne

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.