PARTNER PORTALU
  • BGK

Komisja Europejska odpowiedziała Radomiowi

  • AT    25 stycznia 2012 - 12:11
Komisja Europejska odpowiedziała Radomiowi

Komisja Europejska nie widzi zagrożenia niewykorzystania środków RPO w najsłabiej rozwiniętych obszarach województwa mazowieckiego - informuje Patrick Amblard, dyrektor wydziału ds. Polski w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej w KE.
15 listopada 2011 r. Radom poprosił Komisję Europejską o bardziej szczegółowe odniesienie się do problemów Regionu Radomskiego, które zasygnalizował uprzednio (pismo z dn. 04.04.2011 r.). Dotyczyły one "nieracjonalnych działań w kreowaniu polityki regionalnej tak na szczeblu kraju jak i województwa".

Czytaj też: Radom nadal optuje za Polską Wschodnią

Radom dostał właśnie odpowiedzi od komisji. Oto one: 

Pytanie 1. Czy brak możliwości włączenia jedynie części regionów NUTS2 wynika z przepisów prawa polskiego, czy też prawa wspólnotowego?

Patrick Amblard, dyrektor wydziału ds. Polski w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej: Wymóg przygotowania programów operacyjnych w okresie programowania 2007-13 na poziomie NUTS2 lub wyższym wynika z przepisów prawa Unii Europejskiej, a dokładniej art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1083/20061.

Pytanie 2. Jaki rodzaj nowych instrumentów, umożliwiających poprawę realizacji polityki regionalnej, planuje wprowadzić Komisja Europejska?

Wśród instrumentów, które umożliwią poprawę realizacji polityki regionalnej na poziomie lokalnym, przykładowo można wymienić
następujące:

- Możliwość przygotowania programów operacyjnych na poziomie innym (m.in. niższym) niż poziom NUTS2, jeżeli zostanie to uzgodnione z Komisją (art. 89 projektu rozporządzenia ogólnego uchylającego rozporządzenie (WE) 1083/2006).

- Możliwość tworzenia tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych (art. 99 projektu rozporządzenia ogólnego) w przypadku, kiedy strategie rozwoju obszarów miejskich bądź inne strategie terytorialne wymagają zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej lub kilku programów operacyjnych.

- Strategie rozwoju lokalnego, lokalne grupy działania, oraz rozwój kierowany przez lokalną społeczność (art. 28-31 projektu rozporządzenia ogólnego) - możliwość tworzenia strategii dla ograniczonego obszaru na poziomie subregionalnym, które wdrażane będą poprzez grupy utworzone specjalnie w tym celu, obejmujące społeczeństwo i władze lokalne oraz lokalnych partnerów społecznych. 1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Projekty rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 podlegają jeszcze negocjacjom z Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów, w związku z czym ich zapisy mogą ulec zmianie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przygotowań do wdrażania polityki regionalnej w Polsce w okresie programowania 2014-20, uprzejmie sugeruję podjęcie kontaktu z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego, które odpowiada za koordynację wszelkich przedsięwzięć z tym związanych.

Pytanie 3. Jak jest opinia Komisji na temat zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dotyczących wspierania najsłabiej rozwiniętych obszarów województwa oraz ocena ich dotychczasowej realizacji?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-13 zawiera różne zapisy mające za cel wspieranie najsłabiej rozwiniętych obszarów województwa. Dla przykładu: priorytet V, pt. "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu", skierowany jest bezpośrednio na wspomaganie miast takich jak Radom, a inwestycje w ramach priorytetu II pt. "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza" mają za cel przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, zjawisku najbardziej odczuwalnym na obszarach pozawarszawskich. Tak jak w pozostałych programach operacyjnych, poziom zaawansowania we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych, dużych projektów oraz instrumentów finansowych jest bardzo zróżnicowany. Niemniej jednak na obecnym etapie Komisja nie widzi zagrożenia niewykorzystania środków dostępnych w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.