PARTNER PORTALU
  • BGK

Komisja finansów za wprowadzeniem raportowania podatkowego gmin

  • PAP/AH    13 października 2017 - 12:47
Komisja finansów za wprowadzeniem raportowania podatkowego gmin
Fot. Adrian Grycuk /wikimedia, licencja CC BY-SA 3.0pl

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w piątek za przyjęciem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która przewiduje, że samorządowe organy podatkowe będą przekazywać MF raporty o podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
• Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - zdaniem wiceministra finansów Wiesława Janczyka - stanowi realizację postulatów strony samorządowej. 

• Jego celem jest wprowadzenie obowiązku corocznego przekazywania przez organy podatkowe wybranych informacji o podatku od nieruchomości, rolnym oraz podatku leśnym.

• Raporty miałby otrzymywać minister finansów.

Komisja wprowadziła do rządowego projektu drobne poprawki zaproponowane przez sejmowych legislatorów. Podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu Sejmu w środę posłowie większości klubów opowiedzieli się za kontynuowaniem prac nad zmianami.

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk przedstawiając wówczas projekt zwrócił uwagę, że stanowi on realizację postulatów strony samorządowej.

- Komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego pozytywnie zaopiniowała ten projekt - poinformował. Zaznaczył, że dane gromadzone na podstawie projektowanych przepisów istotnie zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych dotyczących opodatkowania nieruchomości oraz polityki podatkowej.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu przygotowanego przez resort finansów, jego celem jest wprowadzenie obowiązku corocznego przekazywania przez organy podatkowe wybranych informacji o podatku od nieruchomości, rolnym oraz podatku leśnym. Raporty miałby otrzymywać minister finansów.

Wyjaśniono, że obecnie samorządy nie mają takiego obowiązku. W odniesieniu do wskazanych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej.

Natomiast samorządy nie raportują i nie gromadzą danych o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Ministerstwo Finansów uzyskuje dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dzięki dobrowolnym badaniom ankietowym gmin przeprowadzanym w odstępach kilkuletnich.

Według MF jest to pracochłonne i kosztowne, znacznie utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej, a w szczególności projektowania zmian w systemie opodatkowania nieruchomości, w tym szacowanie skutków tych zmian.

Resort finansów uważa, że problem rozwiąże wprowadzenie przepisów nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania odpowiednich sprawozdań. Będą one obejmować informacje o zagregowanych podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o zagregowanych podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

- Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy. Sprawozdanie będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ - napisano.

Zdaniem MF, dane te zwiększą możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych, m.in. umożliwią oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania. Możliwe będzie też określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy. Ponadto, jak uważa MF, dane te zwiększą możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.