PARTNER PORTALU
  • BGK

Komisja za nowelą o wspieraniu rodziny

  • PAP    13 grudnia 2011 - 21:09
Komisja za nowelą o wspieraniu rodziny

Sejmowa Komisja polityki społecznej i rodziny poparła projekt noweli o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzięki temu 51 niepublicznych placówek rodzinnych opiekuńczo-wychowawczych przez rok będzie mogło działać na dotychczasowych zasadach.
Nowelizowany przepis dotyczy działających dzisiaj niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Po wejściu w życie ustawy, czyli z początkiem przyszłego roku, umowy zawarte z tego typu placówkami stracą moc.

W odniesieniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego ustawa nie przewiduje okresu przejściowego, w którym można by stosować przepisy dotychczasowe (do pozostałych placówek dotychczasowe przepisy stosuje się przez 12 miesięcy).

Czytaj też: Jest postęp w kłótni o pieczę

Jak tłumaczyła we wtorek w imieniu wnioskodawców Elżbieta Rafalska (PiS), w nowelizacji chodzi o to, żeby do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego stosować takie same przepisy jak do pozostałych form opieki i zagwarantować dalsze ich prowadzenie.

Zmianę poparło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak powiedział wiceminister Marek Bucior, sprawa ta dotyczy 51 placówek (z ok. 280); pod ich opieką przebywa 704 dzieci.

Magdalena Kochan (PO) zgłosiła do nowelizacji kolejne poprawki, które mają doprecyzować przepisy dotyczące świadczeń otrzymywanych przez rodzinę zastępczą na utrzymanie dziecka.

W myśl zaproponowanych zmian, rodzina będzie mogła zdecydować, czy chce pobierać świadczenia na starych zasadach - obowiązujących przed wejściem w życie ustawy - czy na nowych, w zależności od tego, co będzie dla niej korzystniejsze.

Posłowie zaakceptowali zaproponowane poprawki. Kochan poinformowała także, że trwają rozmowy pomiędzy rządem a samorządem na temat zmian, które ograniczą koszty wprowadzenia w życie ustawy. Dodała, że niektóre z nich mogą być zgłoszone jako kolejna nowelizacja poselska.

Jak powiedział Bucior, samorządy obawiają się zbyt wysokich kosztów - na realizację ustawy przewidziano w przyszłorocznym budżecie 62,5 mln zł, zaś zdaniem samorządowców potrzeba na to ok. 700 mln zł.

- To przesada, ale prawdopodobnie dodatkowe 100 mln zł rozwiązałoby problem. Tych pieniędzy jednak nie ma i nie będzie, więc zastanawiamy się wspólnie, które rozwiązania można by przesunąć w czasie i mogłyby one wejść w życie później, w bardziej sprzyjającej sytuacji ekonomicznej. Ale o tym rozmawiać będziemy w przyszłym roku- zapowiedział.

W zeszłym tygodniu Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zrzeszająca organizacje pozarządowe oraz rodziców zastępczych, apelowała o to, by nie szukać oszczędności kosztem dzieci.

Odnosząc się do zmian proponowanych przez samorządowców, podkreśliła, że ich wprowadzenie nie przyniosłoby oczekiwanych oszczędności, ponieważ najprawdopodobniej spowodowałyby one, że więcej dzieci trafiałoby do instytucjonalnej opieki zastępczej, która jest nie tylko dla nich gorsza, ale także bardziej kosztowna. Przekonywała również, nie należy zmieniać zapisów, które i tak z punktu widzenia praktyków były kompromisem.

Ustawa o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej ma pomóc rodzinom przeżywającym kłopoty oraz rodzinom zastępczym, stopniowo prowadząc do likwidacji dużych domów dziecka.

W myśl ustawy umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej możliwe będzie po wyczerpaniu wszystkich sposobów wsparcia rodziny, chyba że wymaga tego bezpieczeństwo. Domy dziecka mają być przeznaczone jedynie dla starszych dzieci, które nie znalazły miejsca w rodzinach zastępczych lub wymagają specjalistycznej opieki.

Ustawa wprowadza funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu domu i innych codziennych czynnościach, także tzw. rodziny pomocowe, które mają pomagać rodzicom zastępczym (dzięki temu będą mogli np. pójść na urlop) oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wprowadza także zmiany w procedurach adopcyjnych - po wejściu w życie ustawy żadna adopcja nie będzie mogła się odbyć bez udziału ośrodka adopcyjnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • OKO , 2011-12-13 22:46:54

    Wspierajcie się ,proszę bardzo ! A my, mamy się ustawić w kolejce?