PARTNER PORTALU
  • BGK

Koncesje na alkohol: Ostrożnie z dodatkowymi kryteriami

  • pt    28 czerwca 2016 - 15:20
Koncesje na alkohol: Ostrożnie z dodatkowymi kryteriami

Kryterium odległości pomiędzy poszczególnymi punktami sprzedaży napojów alkoholowych powinno mieć uzupełniajace znaczenie (fot.fotolia)

• Kryterium odległości pomiędzy punktami sprzedaży napojów alkoholowych powinno być stosowane dopiero po wyłonieniu podmiotów konkurencyjnych o wydanie zezwolenia na ściśle określonym obszarze – stwierdziła WSA w Białymstoku.
• Kryterium to powinno mieć uzupełniające znaczenie, dopiero po przyjęciu, że ubiegające się o zezwolenie podmioty spełniają obiektywne, jasne i równe dla wszystkich kryteria podstawowe.
Skargę do WSA w Białymstoku na działania burmistrza złożył przedsiębiorca – właściciel sklepu – jedyny z grona starających się, który koncesji nie otrzymał. 

Jak stwierdził sąd: - z treści skargi wynika, że istota sporu w przedmiotowej sprawie sprowadza się do oceny, czy zastosowane przez organy kryteria, w szczególności kryterium "odległości", nie naruszały obowiązujących przepisów, w szczególności wynikającej z art. 32 Konstytucji RP zasady równości wobec prawa. Jak ocenił sąd – przyznają rację skarżącemu - ta zasada nie została zachowana.

Przy wyborze przedsiębiorcy, któremu należy udzielić zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych burmistrz przyjął bowiem następujące dodatkowe kryteria wyboru:

* kryterium tzw. "kontynuacji" sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, w których zezwolenia wygasły ze względu na upływ terminu, na jaki zostały wydane przedsiębiorcom, którzy dotychczasową działalnością dają gwarancję przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* kryterium odległości między obiektami chronionymi przepisami prawa miejscowego;

* kryterium odległości między poszczególnymi punktami sprzedaży napojów alkoholowych zawierającymi powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

W ocenie sądu przyjęte w tej konkretnej sprawie tzw. kryterium odległości, narusza zasadę uznaniowości (tj.: art. 1 i art. 18 ust. 1 u.w.t.p.a.) oraz wynikającą z art. 32 Konstytucji RP zasadę równości.

Kryteria podstawowe i uzupełniające

Sąd stwierdził, że kryterium odległości pomiędzy poszczególnymi punktami sprzedaży napojów alkoholowych powinno być stosowane dopiero po wyłonieniu podmiotów konkurencyjnych o wydanie zezwolenia na ściśle określonym obszarze.

Kryterium to powinno mieć uzupełniające znaczenie, dopiero po przyjęciu, że ubiegające się o zezwolenie podmioty spełniają obiektywne, jasne i równe dla wszystkich kryteria podstawowe.

Zdaniem sąd nie można także, jak uczynił to burmistrz, podejmować próby porównania odległości poszczególnych punktów sprzedaży alkoholu na obszarze miasta oraz na obszarze wsi.

Zasada równości przedsiębiorców

- Oczywistym jest, z uwagi na urbanizację terenów miejskich i liczbę ich mieszkańców, że na obszarze miasta liczba punków sprzedaży alkoholu musi być większa i gęściej położona niż ma to miejsce na obszarze wsi – napisano w uzasadnieniu.

Tym samym, w ocenie sądu, została naruszona zasada równości przedsiębiorców tj. równości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Doszło w ten sposób do nierównego traktowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta w stosunku do podmiotów prowadzących taką działalność na terenie wiejskim gminy.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: