PARTNER PORTALU
  • BGK

Kończą się prace nad ustawą samorządową

  • AT    28 marca 2013 - 19:51
Kończą się prace nad ustawą samorządową

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji kończy prace nad projektem założeń do ustawy samorządowej. Od 16 stycznia 2013 r., kiedy ogłoszono projekt założeń, ministerstwo prowadziło intensywne konsultacje w jego sprawie.
Uwagi zbierane były w toku konsultacji międzyresortowych, społecznych i publicznych, a także w wyniku spotkań z samorządowcami.

Obecnie MAiC pracuje nad ostateczną wersją projektu założeń. Jeśli przyjmie go Rada Ministrów, założenia staną się podstawą do tworzenia projektu ustawy, który następnie będzie dyskutowany, konsultowany, a po przyjęciu przez rząd trafi do parlamentu.

W toku konsultacji projektu założeń udało się wyjaśnić wiele wątpliwości i nieporozumień związanych z planami zmiany w prawie. Udało się też doprecyzować zapisy i ustalić punkty krytyczne projektu.

Województwo pomorskie

1 lutego 2013 r. wiceminister Młochowska uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku. Po omówieniu raportu „Sprawne państwo - sprawny samorząd. Poprawa warunków funkcjonowania samorządów„ partnerzy społeczni przedstawili szereg uwag i propozycji, jak poprawić funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymują kolejne obowiązki administracyjne.

Najważniejsze ich zdaniem są: ograniczenie rozbudowanej sprawozdawczości i księgowości JST (np. ułatwienie i skrócenie procedury rejestracji samochodów, czy wydawania decyzji na budowę); częste zmiany przepisów prawa oraz nakładanie na JST zadań, bez jednoczesnego rekompensowania środków finansowych z tytułu zwiększenia im określonych zadań.

Min. Młochowska zadeklarowała, że MAC będzie pracowało nad rozwiązaniem problemu rozbudowanej sprawozdawczości.

Obradom przewodniczył wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, a wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski mówił o tym, jak wyglądało wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, realizowane przez samorząd Województwa Pomorskiego ze środków EU. Zdaniem wicemarszałka w nowej perspektywie, czyli w latach 2014- 2020, art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie ograniczał możliwość tworzenia spójnych budżetów JST oraz realizowania wkładów własnych do przyszłych programów UE.

Województwo łódzkie

Punktem wyjścia do dyskusji 4 marca 2013 w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie była także prezentacja raportu o stanie samorządów lokalnych. W dyskusji kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów z województwa łódzkiego mówili o kłopotach z finansowaniem zadań samorządów różnych szczebli, o zakresie samodzielności i odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego i o ich liczebności (zwiększyć czy zmniejszyć liczbę radnych?), a także o ewentualnym dobrowolnym łączeniu jednostek słabszych ekonomicznie i organizacyjnie oraz o eksperckim wsparciu samorządowców.

Była też mowa o aktualnych problemach, na przykład z wdrożeniem tzw. ustawy śmieciowej czy też z kłopotami w finansowaniu oświaty, prowadzącymi do trudnych decyzji o likwidacji szkół.

Oprócz samorządowców na widowni Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie zasiedli też przedstawiciele władz wojewódzkich: wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl oraz reprezentująca wojewodę łódzkiego Jolantę Chełmińską jej doradca Wiesława Zewald.

Honory gospodarza spotkania samorządowców z wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalenę Młochowską pełnił prezydent Kutna Zbigniew Burzyński.

Województwo wielkopolskie

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.