PARTNER PORTALU
  • BGK

Kongres Ruchów Miejskich o propozycji zmian (nie tylko) w Kodeksie Wyborczym

  • Michał Wroński    6 grudnia 2017 - 18:21
Kongres Ruchów Miejskich o propozycji zmian (nie tylko) w Kodeksie Wyborczym
Obrady Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (fot. mat. Sejm RP)

Kongres Ruchów Miejskich popiera wprowadzenie dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. Sprzeciwia się natomiast zmniejszeniu okręgów wyborczych i postuluje zmianę sposobu podziału mandatów.
• Kongres Ruchów Miejskich niejednoznacznie ocenia zaproponowane przez PiS zapisy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

• Aktywiści wskazują, że o wiele uwzględnionych w tym projekcie spraw sami walczyli przez wiele lat. Są zdania, że może się on przyczynić do odblokowania lokalnej sceny politycznej w miastach.

• Jednocześnie obawiają się zablokowaniu lokalnej sceny politycznej przez wypełnienie jej jedynie przez dwa najsilniejsze ugrupowania, szczególnie w wyborach do sejmików.

Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” zrzesza obecnie ponad 30 organizacji pozarządowych, które łączy aprobata dla tzw. 15 Tez Miejskich przyjętych dwa lata temu podczas kongresu w Gorzowie Wielkopolskim. Członkowie Kongresu często wypowiadają się w sprawach dotyczących jakości życia i transparentności zarządzania miastami. Są jednymi z organizatorów zapowiedzianego na najbliższą sobotę (9.12) wysłuchania publicznego dotyczącego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Zlikwidować JOW-y, wprowadzić dwukadencyjność

Z opublikowanego dzisiaj (6.11) stanowiska wynika, że członkowie KRM niejednoznacznie oceniają zaproponowane przez PIS zmiany. Podkreślają, że wśród proponowanych zmian są takie, o których wprowadzenie sami zabiegają od kilku lat.

- Wierzymy, że właściwa implementacja proponowanych zapisów może uczynić zarządzanie miastami bardziej przejrzystym i sprawiedliwym i włączy liczniejsze grupy mieszkańców w realne decyzje. Niektóre zmiany proponowane w Kodeksie Wyborczym mogą zwiększyć zaufanie do powszechnego głosowania. Część zmian przyczyni się też do odblokowania lokalnej sceny politycznej w poszczególnych miastach – czytamy w stanowisku KRM.

Czytaj : PiS złożyło projekt ustawy zmieniający Kodeks wyborczy dot. wyborów samorządowych

Co konkretnie popierają członkowie Kongresu? Obowiązek transmisji, nagrywania i publikowania nagrań sesji rad gmin; rejestrowania i upubliczniania głosowań w sposób umożliwiający utworzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych; tworzenia komisji skarg, wniosków i petycji; a także wprowadzenia pod obrady rady gminy projektów uchwał zgłaszanych przez kluby radnych. Są „za” wyodrębnieniem w strukturze urzędu gminy (miasta) biur i pracowników obsługujących radę miasta/gminy i ich podporządkowanie służbowe przewodniczącym rady oraz za nadaniem radnym uprawnień do uzyskiwania informacji i materiałów, jak też wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, wglądu w działalność organów administracji samorządu (w tym spółek z jego udziałem, zakładów i innych jednostek). Popierają ustawowe określenie minimalnej liczby radnych niezbędnej do utworzenia klubu radnych, określenie i rozszerzenie listy osób, które nie mogą zasiadać w zarządach spółek z udziałem samorządu, a także obowiązkowe obsadzanie funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej rady gminy przez przedstawiciela opozycji w radzie (zastrzegają jednak, że trzeba doprecyzować pojęcie „opozycja” i warunki jakie musi ono spełniać). Są też zwolennikami wprowadzenia obowiązku przeprowadzania corocznej debaty o stanie samorządu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.