PARTNER PORTALU
  • BGK

Koniec wolnej amerykanki w rozkładach jazdy

  • GK    15 grudnia 2011 - 07:46
Koniec wolnej amerykanki w rozkładach jazdy

Rozkłady jazdy mają być jednolite i przejrzyste, czyli przygotowywane według jednego wzoru, z zastosowaniem oznaczeń i symboli ze specjalnie ustalonego katalogu.
Takie m.in. ustalenia zawiera rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej w sprawie rozkładów jazdy, którego ponowne konsultacje społeczne dziś się kończą.

Dokument określa treść rozkładów, tryb zatwierdzania, sposób i terminy ich ogłaszania i aktualizacji oraz warunki ponoszenia kosztów związanych z podawaniem ich do publicznej wiadomości.

Treść rozporządzenia wraz z załącznikami tutaj.

Wprowadza m.in. obowiązek odpowiedniego oznaczenia linii komunikacyjnej. I tak przewozy o charakterze użyteczności publicznej sygnowane mają być literą „U”, regularne specjalne – „RS”, a inne regularne niemające charakteru użyteczności publicznej oraz niebędące przewozami regularnymi specjalnymi oznaczone mają być literą „R”. Regulacja ta jest wiąże się z tym, że od 1 stycznia 2017 r. uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego będą obowiązywały wyłącznie w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, więc odpowiednie oznaczenie linii komunikacyjnej będzie niezbędną informacją dla pasażerów chcących skorzystać z tego uprawnienia.

Rozporządzenie proponuje też katalog podstawowych oznaczeń i symboli, które mogą być stosowane w rozkładzie jazdy. Ma to zapewnić przejrzystość informacji dla pasażerów, której obecnie brakuje, bo te same oznaczenia stosowane przez jednego przewoźnika mogą znaczyć co innego u innego.

Resort proponuje także jednolity wzór rozkładu jazdy, do którego przewoźnicy będą musieli się dostosować. Określa też elementy, jakie powinna zawierać informacja o rozkładzie jazdy, umieszczona na przystanku i dworcu. Obowiązek przewoźnika w transporcie drogowym i innym szynowym (kolejowy regulują przepisy o transporcie kolejowym) w tym względzie polega na przekazaniu odpowiednio przygotowanej informacji o rozkładzie, wraz z kopią zatwierdzonego rozkładu na 10 dni przed terminem obowiązywania w formie elektronicznej w postaci pliku PDF właścicielowi lub zarządzającemu przystankiem lub dworcem. W celu ujednolicenia koloru tła, na którym przygotowuje się informację wskazuje się, że dla odjazdów obowiązuje kolor żółty, a dla przyjazdów – biały.

Wskazano także terminy obowiązywania rozkładów w transporcie drogowym. Są to: 1 marca, najbliższa niedziela po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, 1 października i druga niedziela grudnia. W komunikacji miejskiej, z uwagi na konieczność dokonywania częstych zmian w rozkładzie jazdy, postanowiono o pozostawieniu tej kwestii w gestii organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji społecznych w styczniu 2011 r. Ponieważ wprowadzono w nim liczne zmiany dokument ponownie przesłano do organizacji, które zgłosiły uwagi. Dziś mija termin zakończenia ponownych konsultacji.

Projektowane regulacje będą mieć wpływ na budżety samorządów, które – jako właściciele lub zarządcy przystanków i dworców – będą mogły pobierać opłaty, które powinny odzwierciedlać rzeczywiste koszty związane z umieszczaniem informacji o rozkładach jazdy. Koszty te nie powinny być uzależnione w szczególności od pojemności środków transportu i liczby zatrzymań na danym przystanku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.