PARTNER PORTALU
  • BGK

Konkurs na najlepsze PPP

  • GK    31 lipca 2012 - 13:12
Konkurs na najlepsze PPP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza Konkurs 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wybrane w konkursie przedsięwzięcia PPP zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami PPP.

Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 1 października 2012 roku. Badania rynku PPP w Polsce, przeprowadzone przez PARP w 2012 r. wskazują, iż korzystanie z doradztwa jest jedną z determinant sukcesu przedsięwzięcia PPP.

Podmioty publiczne korzystające z profesjonalnego wsparcia przy planowaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego osiągają sukces. Badania wskazują, iż w okresie 2009 – 2011 r. ze wszystkich prowadzonych postępowań tylko 19 proc. zostało zakończonych podpisaniem umowy, 48 proc. – anulowano, a 33 proc. nie zakończono.

Tylko w latach 2009-2010 ponad 60 proc. postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, przy których nie było zaangażowanych doradców zewnętrznych w proces przygotowania przedsięwzięcia PPP anulowano.

Głównymi przyczynami nieudanych prób wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do projektu należy szukać w braku wiedzy podmiotów publicznych w zakresie przygotowywania tego typu postępowań oraz niewłaściwie przyjętych założeniach w biznes-planach, niebudzących zainteresowania przedsiębiorców do inwestowania.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.