PARTNER PORTALU
  • BGK

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

  • Marek Okniński (komunikaty.pl)    16 listopada 2012 - 17:45
Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Odmowa podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego nie oznacza wykluczenia wykonawcy z możliwości ubiegania się o uzyskanie kolejnych zamówień publicznych udzielanych przez zamawiającego w odniesieniu do którego wykonawca uchylił się od podpisania umowy.
Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy – konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu faktycznego w którym wykonawca odstąpił od podpisania  umowy na warunkach zawartych w złożonej uprzednio ofercie przetargowej.

Utrata wadium – najczęstszą  konsekwencją odmowy podpisania umowy

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym utrata wadium jest praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Oczywiście przepadek wadium jest możliwy  wyłącznie
w sytuacji gdy zamawiający uprzednio zażądał jego wniesienia. Dodatkowo należy podkreślić, że wadium przepada wyłącznie w przypadku gdy do odmowy podpisania umowy doszło w okresie związania ofertą.

Odmowa podpisania umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium

W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych – określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca, który odmówił podpisania umowy może nie ponieść żadnych konsekwencji z tego tytułu.
W przypadku gdy zamawiający nie żądał wniesienia wadium przetargowego, odmowa podpisania umowy nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek bezpośrednich konsekwencji dla wykonawcy który uchylił się od jej podpisania.

Wykonawca odmówił podpisania umowy i co dalej z przetargiem?


Jeżeli dojdzie do odmowy podpisania umowy przez wykonawcę który złożył najkorzystniejszą ofertę, konsekwencją takiej decyzji nie musi być unieważnienie postępowania. Zamawiający, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, może bowiem wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Z unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne z powodu odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę możemy mieć doczynienia wówczas gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – np. gdy cena kolejnej oferty jest wyższa niż możliwości finansowe zamawiającego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.