PARTNER PORTALU
 • BGK

Konsultacje siódmego projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

 • MIW    12 marca 2018 - 11:18
Konsultacje siódmego projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Projekt ustawy proponuje nową definicję komunikacji miejskiej. (fot. mat. Urząd Marszałkowski woj. śląskiego)

Do 16 marca Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej przyjmować będzie wnioski dotyczące projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Po tym terminie Izba przedstawi wspólne stanowisko branży Ministerstwu Infrastruktury.
 • Dobiegają końca konsultacje siódmego już projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 • Projekt ustawy proponuje nową definicję komunikacji miejskiej. Wprowadza też obowiązek ujęcia w planie transportowym linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.
 • Utrzymany został zapis mówiący o tym, że w przetargach na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego kryteria wyboru ofert nie mogą być uzależnione od „liczby i wieku środków transportu”.

Obecnie konsultowany projekt ustawy o PTZ przedstawiony został przez resort 23 lutego i jest to już - jak skrzętnie wyliczyli pilotujący ten temat eksperci - już siódmy (!) projekt nowelizacji tej ustawy. Na jego konsultacje MI dało 30 dni.

Konsultacje projektu ustawy o PTZ prowadzi także Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji. Najbliższe spotkania konsultacyjne zaplanowano na 13 marca w Gorzowie Wielkopolskim i 14 marca w Topoli Królewskiej k/Łęczycy.

Czytaj: Komunikacja miejska w Polsce w 2018 roku: Warszawa i Poznań wydadzą najwięcej

Czym siódmy projektu noweli ustawy o PTZ różni się od poprzednich wersji? Między tym, że - jak zauważa Marcin Gromadzki, ekspert Public Transport Consulting - zakres ustawy rozszerzono do całego publicznego transportu zbiorowego, a nie ograniczono tylko do przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto - jak wskazuje - wprowadzono nową definicję komunikacji miejskiej proponując, aby za takową uznane zostały przewozy wykonywane w miastach na prawach powiatów i w gminach o statusie miast lub wykonywane „odpowiednio” w tych miastach i gminach powiązanych z nimi komunikacyjnie, jeżeli zostało zawarte porozumienie międzygminne dotyczące powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego lub gminy te należą do związku międzygminnego lub związku powiatowo-gminnego, mających za zadanie realizację publicznego transportu zbiorowego. Za komunikację miejską uznano także metropolitalne przewozy pasażerskie.

- Definicja ta przesądza, że gminne przewozy pasażerskie, organizowane przez gminę miejsko-wiejską, nie będą miały statusu komunikacji miejskiej, a więc możliwe będzie w nich refundowanie ulg ustawowych z budżetu państwa - komentuje Marcin Gromadzki.

Zwraca też uwagę na nową propozycję obowiązkowego ujęcia w planie transportowym linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym oraz planowanego terminu rozpoczęcia ich użytkowania.

Utrzymany został krytykowany zapis mówiący o tym, że w przetargach na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru ofert nie mogą być uzależnione od „liczby i wieku środków transportu” posiadanych przez składającego ofertę przedsiębiorcę.

- Zapis ten jest niefortunny, w dodatku można go skutecznie ominąć - poprzez wprowadzenie kryterium wieku taboru jako wymogu, a nie elementu oceny oferty - komentuje Marcin Gromadzki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (6)

 • Lud cierpi !, 2018-03-22 06:40:14

  Zarówno Marszałek Województwa, jak też i Główny Inspektor Transportu Drogowego, powinni mieć ustawowy obowiązek wydania odmowy udzielenia właściwego pozwolenia na wykonywanie autobusowych przewozów zbiorowym w transporcie międzynarodowym, a w tym także w transporcie transgranicznym i pozamiejskim, t...ransporcie kabotażowym osób - z przyczyn zagrożenia konkurencyjnego dla przewozów realizowanych przez operatorów na umowę z organizatorem. W/w odmowa powinna dotyczyć konkretnych nr. przystanków na danych trasach linii komunikacyjnych w ściśle określonych przedziałach czasowych ; od - do (godziny, minuty). W PRZYPADKU BRAKU TAKICH PRZEPISÓW, NISZCZĄCA "SAMOWOLKA" NADAL MOGŁABY ISTNIEĆ - WZROSŁABY ILOŚĆ BIAŁYCH PLAM. - W propozycji ustawowej MI z dnia 16.02.2018r, w/w uprawnień dla Marszałka i dla GITD, niestety nie udało się znależć.  rozwiń
 • CO JEST GRANE ?, 2018-03-21 19:38:22

  TO JEST STRASZNE, że pomimo że wszyscy wiedzą jak jest zorganizowany regionalny autobusowy transport zbiorowy w innych państwach Europy, to zaproponowany przez MI projekt z dn.16.02.2018, dalej proponuje zachowanie np. art. 20 , oraz szeregu innych szkodliwych przepisów, a także proponuje dodanie n...owych szkodników ustawowych, jak np . art. 5 a . TO CHYBA NIEBYWAŁE DZIAŁANIE ?  rozwiń
 • SAMOWOLKA, 2018-03-21 19:26:29

  w żadnym państwie Unii Europejskiej nie ma tzw "komuny", ale zgodnie z Rozp. WE 1370/2007 Parlamentu i Rady, określającym zasady konkurencji regulowanej w tym zakresie, funkcjonuje tam znakomity regionalny transport autobusowy ( między innymi dlatego iż dopuszczono tam możliwość przyznawan...ia prawa wyłącznego przez organizatorów dla operatorów kursujących na umowy, zamiast wypłacania dla operatorów rekompensat finansowych do wysokości rozsądnego zysku, jako rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług przewozowych.  rozwiń