PARTNER PORTALU
  • BGK

Kontrakt terytorialny usprawni politykę rozwoju

  • GK    19 września 2011 - 13:30
Kontrakt terytorialny usprawni politykę rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesłało do konsultacji społecznych projekt zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Jedną z najważniejszych proponowanych modyfikacji jest wprowadzenie kontraktu terytorialnego. To zmiana dotychczasowej – opartej na kontrakcie wojewódzkim – filozofii uzgadniania działań rozwojowych państwo-region.

Nie jest umową przekazującą środki finansowe, a jedynie wskazuje uzgodnione cele rozwojowe, sposoby ich osiągania i źródła finansowania.

Powinien obejmować działania realizowane na poziomie krajowym (przez poszczególne resorty wskazane w kontrakcie terytorialnym) oraz na poziomie regionalnym (działania, które realizują samorządy – województwo, powiat, gmina).

Na poziomie krajowym Radę Ministrów reprezentuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego i to on podpisuje – po uzgodnieniu z właściwymi ministrami – w imieniu Rady Ministrów kontrakt terytorialny.

Stronę samorządową (samorząd wojewódzki, powiatowy czy też gminy) reprezentuje zarząd lub zarządy województw – w przypadku kontraktu terytorialnego obejmującego obszar wykraczający poza obszar jednego województwa.

Kolejnym rozwiązaniem, które znalazło się w projektowanej zmianie ustawy jest ramowy zintegrowany program regionalny (RZPR). Określa w jaki sposób na poziomie regionalnym koordynowane i integrowane będą działania realizowane przez różne podmioty publiczne na rzecz danego regionu.

O ile kontrakt terytorialny odnosi się do działań na poziomie krajowym i regionalnym, o tyle RZPR odnosi się do działań podejmowanych na poziomie regionalnym.

Uchwalanie ramowego zintegrowanego programu regionalnego ma należeć do sejmiku województwa, a przygotowanie go do zarządu województwa.

Samorządy będą mogły otrzymywać dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć priorytetowych objętych kontraktem terytorialnym.

Ustawa wprowadza również organy opiniodawczo – doradcze, takie jak: Krajowe Forum Terytorialne (KFT) – na poziomie krajowym (przy ministrze właściwym ds. rozwoju regionalnego) oraz jego odpowiedniki na poziomie regionalnym (przy przy zarządach województw) – Regionalne Fora Terytorialne (RFT).

KFT umożliwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między wszystkimi uczestnikami gry o rozwój na poziomie krajowym. Natomiast RFT pozwoli skutecznie koordynować politykę rozwoju województwa, z udziałem odpowiedzialnych za jej prowadzenie organów samorządu województwa, oraz głównych podmiotów uczestniczących w realizacji tej polityki.

Z powodu braku systemowych rozwiązań związanych z monitorowaniem efektów prowadzonej polityki rozwoju ustawa przewiduje powołanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, które razem z tworzonymi przez samorządy województw Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi będzie stanowił podstawę zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji polityk rozwojowych mających wpływ terytorialny.

Projekt zmiany ustawy w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.