PARTNER PORTALU
  • BGK

Kontrole CBA w 2016 roku: 16 urzędów marszałkowskich, blisko 200 oświadczeń majątkowych

  • MN    6 kwietnia 2017 - 10:44
Kontrole CBA w 2016 roku: 16 urzędów marszałkowskich, blisko 200 oświadczeń majątkowych
Centralne Biuro Antykorupcyjne wykryło nieprawidłowości w niektórych urzędach. (fot. CBA)

W żadnym innym sektorze nie było tylu kontroli CBA, co w samorządach.
• Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 roku była szczególnie skoncentrowana na sektorze samorządowym.

• Funkcjonariusze przeanalizowali 199 oświadczeń majątkowych, z czego 57 poddano kontroli.

• Sprawdzano sposób realizacji programów unijnych we wszystkich 16 urzędach marszałkowskich.

• Wykryto w niektórych sytuacjach nieprawidłowości i na tym nie koniec – kontrole będą kontynuowane w 2017 r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2016 r. wszczęło aż 87 kontroli w administracji samorządowej – to najwięcej spośród wszystkich obszarów tematycznych, jakimi w ubiegłym roku zajmowali się funkcjonariusze CBA. Dla porównania w ubiegłym roku biuro prowadziło 31 kontroli w administracji rządowej, 21 w wymiarze sprawiedliwości, 17 w spółkach skarbu państwa, po 13 w służbie zdrowia oraz sektorze gospodarczym.

Analizy oświadczeń majątkowych

W zeszłym roku CBA prowadziło 933 tzw. analizy przedkontrolne, z czego 527 dotyczyło oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Funkcjonariusze prowadzili analizy w zakresie prawidłowości i prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych.

117 analizowanych oświadczeń dotyczyło samorządowców gminnych i osób zatrudnionych w jednostkach podległych gminie. Z kolei 42 oświadczenia majątkowe dotyczyły samorządowców powiatowych i osób zatrudnionych w jednostkach podległych starostom. Kolejne 40 oświadczeń dotyczyło samorządowców wojewódzkich i osób zatrudnionych w jednostkach podległych wojewodom. Łącznie daje to liczbę 199 oświadczeń majątkowych w sektorze samorządowym, które poddano analizie przedkontrolnej.

Szeroko zakrojone kontrole samorządowców

W 2016 r. funkcjonariusze biura prowadzili 194 kontrole. Wszczętych zostało 129 kontroli, zakończono 138. Większość z nich miała charakter doraźny – 91 proc. W 105 przypadkach prowadzone kontrole dotyczyły osób pełniących funkcje publiczne.

Tego typu postępowania polegają na weryfikacji prawidłowości i prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym składanych przez te osoby oraz przestrzegania przez nie przepisów ograniczających podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrole najczęściej dotyczyły samorządowców na szczeblu gminy oraz osób zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

37 kontroli dotyczyło samorządowców gminnych i osób zatrudnionych w jednostkach podległych gminie; 13 – samorządowców powiatowych i podległych starostom; 7 – samorządowców wojewódzkich i podległych wojewodom. Łącznie daje to 57 kontroli w sektorze samorządowym.

Urzędy marszałkowskie pod szczególnym nadzorem

W raporcie wskazano, że z przeprowadzonych analiz przedkontrolnych i kontroli, najważniejszym tego typu przedsięwzięciem była, kontynuowana w roku 2017, kontrola we wszystkich 16 urzędach marszałkowskich.

Zakres kontroli objął określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013 – w szczególności te, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem było województwo (urząd marszałkowski). Badaniem objęto projekty o łącznej wartości ponad 4,32 mld zł.×
KOMENTARZE (1)

  • jancz, 2017-04-06 16:27:07

    Tyle kontroli? Jak to przeliczyć na te 2500 samorządów to chyba nie jest tego zbyt wiele. Same liczby bezwględne nic nie mówią. Nic nie wykazały? To bardzo dobrze - ma się papier, ze jest się czystym i można spać spokojnie. Poza tym: a od czego oni są jak nie od kontroli? Gdyby nie kontrolowano tak ...jak należy, to padałby argument: a po co oni, te darmozjady, w ogóle są? lub: a gdzie byli wcześniej, dlaczego nie kontrolowali prewencyjnie?  rozwiń