Kontrole CBA w 2016 roku: 16 urzędów marszałkowskich, blisko 200 oświadczeń majątkowych

W żadnym innym sektorze nie było tylu kontroli CBA, co w samorządach.
Kontrole CBA w 2016 roku: 16 urzędów marszałkowskich, blisko 200 oświadczeń majątkowych
Centralne Biuro Antykorupcyjne wykryło nieprawidłowości w niektórych urzędach. (fot. CBA)

• Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 roku była szczególnie skoncentrowana na sektorze samorządowym.

• Funkcjonariusze przeanalizowali 199 oświadczeń majątkowych, z czego 57 poddano kontroli.

• Sprawdzano sposób realizacji programów unijnych we wszystkich 16 urzędach marszałkowskich.

• Wykryto w niektórych sytuacjach nieprawidłowości i na tym nie koniec – kontrole będą kontynuowane w 2017 r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2016 r. wszczęło aż 87 kontroli w administracji samorządowej – to najwięcej spośród wszystkich obszarów tematycznych, jakimi w ubiegłym roku zajmowali się funkcjonariusze CBA. Dla porównania w ubiegłym roku biuro prowadziło 31 kontroli w administracji rządowej, 21 w wymiarze sprawiedliwości, 17 w spółkach skarbu państwa, po 13 w służbie zdrowia oraz sektorze gospodarczym.

Analizy oświadczeń majątkowych

W zeszłym roku CBA prowadziło 933 tzw. analizy przedkontrolne, z czego 527 dotyczyło oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Funkcjonariusze prowadzili analizy w zakresie prawidłowości i prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych.

117 analizowanych oświadczeń dotyczyło samorządowców gminnych i osób zatrudnionych w jednostkach podległych gminie. Z kolei 42 oświadczenia majątkowe dotyczyły samorządowców powiatowych i osób zatrudnionych w jednostkach podległych starostom. Kolejne 40 oświadczeń dotyczyło samorządowców wojewódzkich i osób zatrudnionych w jednostkach podległych wojewodom. Łącznie daje to liczbę 199 oświadczeń majątkowych w sektorze samorządowym, które poddano analizie przedkontrolnej.

Szeroko zakrojone kontrole samorządowców

W 2016 r. funkcjonariusze biura prowadzili 194 kontrole. Wszczętych zostało 129 kontroli, zakończono 138. Większość z nich miała charakter doraźny – 91 proc. W 105 przypadkach prowadzone kontrole dotyczyły osób pełniących funkcje publiczne.

Tego typu postępowania polegają na weryfikacji prawidłowości i prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym składanych przez te osoby oraz przestrzegania przez nie przepisów ograniczających podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrole najczęściej dotyczyły samorządowców na szczeblu gminy oraz osób zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

37 kontroli dotyczyło samorządowców gminnych i osób zatrudnionych w jednostkach podległych gminie; 13 – samorządowców powiatowych i podległych starostom; 7 – samorządowców wojewódzkich i podległych wojewodom. Łącznie daje to 57 kontroli w sektorze samorządowym.

Urzędy marszałkowskie pod szczególnym nadzorem

W raporcie wskazano, że z przeprowadzonych analiz przedkontrolnych i kontroli, najważniejszym tego typu przedsięwzięciem była, kontynuowana w roku 2017, kontrola we wszystkich 16 urzędach marszałkowskich.

Zakres kontroli objął określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013 – w szczególności te, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem było województwo (urząd marszałkowski). Badaniem objęto projekty o łącznej wartości ponad 4,32 mld zł.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Tyle kontroli? Jak to przeliczyć na te 2500 samorządów to chyba nie jest tego zbyt wiele. Same liczby bezwględne nic nie mówią. Nic nie wykazały? To bardzo dobrze - ma się papier, ze jest się czystym i można spać spokojnie. Poza tym: a od czego oni są jak nie od kontroli? Gdyby nie kontrolowano tak ...jak należy, to padałby argument: a po co oni, te darmozjady, w ogóle są? lub: a gdzie byli wcześniej, dlaczego nie kontrolowali prewencyjnie? rozwiń

jancz, 2017-04-06 16:27:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU