PARTNER PORTALU
  • BGK

Kontrole CBA w 2017 r. Samorządowcy najczęściej kontrolowaną grupą zawodową

  • AH    10 kwietnia 2018 - 11:09
Kontrole CBA w 2017 r. Samorządowcy najczęściej kontrolowaną grupą zawodową
W 2017 r. funkcjonariusze prowadzili 78 kontroli dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, w tym 13 kontroli planowych i 65 kontroli doraźnych. Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

W 2017 r. CBA prowadziło 161 kontroli, w tym 27 kontroli planowych i 134 kontrole doraźne. Aż 78 z nich dotyczyło osób pełniących funkcje publiczne.
  • CBA podsumowało w raporcie swoje działania za 2017 r.
  • W ubiegłym roku jednostki organizacyjne Biura prowadziły 441 spraw operacyjnych.
  • Skontrolowano też 78 osób publicznych - głównie urzędników samorządowych.

Jak czytamy w raporcie rocznym Biura przekazanym do parlamentu, z wszystkich 161 kontroli CBA przeprowadzonych w ubiegłym roku, 83 polegało na badaniu określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych.  

W 2017 r. funkcjonariusze prowadzili 78 kontroli dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, w tym 13 kontroli planowych i 65 kontroli doraźnych.

W największej liczbie przypadków byli to gminni samorządowcy i osoby zatrudnione w jednostkach podległym gminom - 33 oświadczenia, w 13 przypadkach - urzędnicy z poziomu powiatowego, w 11 przypadkach - kierownicy i pracownicy urzędów państwowych, 10 - sędziowie i osoby zatrudnione w sądownictwie, w czterech przypadkach - parlamentarzyści.

Spośród tych kontroli większość, bo 46 polegało na weryfikacji prawidłowości i prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym.

20 polegało na sprawdzeniu przestrzegania przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a 12 swoim zakresem obejmowało obydwa z ww. zagadnień.

Ubiegłoroczne działania kontrolne CBA doprowadziły do wszczęcia 6 postępowań wyjaśniających, sprawdzających lub administracyjnych i innych, wszczęto 2 kontrole. Odwołanych zostało także 8 osób z zajmowanego stanowiska lub rozwiązano z nimi umowę o pracę, a w 3 przypadkach organy, do których skierowano wnioski odmówiły odwołania z zajmowanego stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.

Jak wylicza Biuro, kolejne 2 osoby zrezygnowały z pełnienia funkcji publicznej, w 2 przypadkach właściwe organy skarbowe wydały decyzje zobowiązujące do złożenia korekt zeznań podatkowych, w 1 przypadku kontrolowany po zapoznaniu się z wynikami kontroli skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w 1 przypadku zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

W jednym przypadku skierowany został wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednak postępowanie to zostało zawieszone z uwagi na zły stan zdrowia kontrolowanego.

W jednym przypadku Instytucja Zarządzająca Małopolskiego RPO wezwała do zwrotu dotacji do projektu w kwocie powyżej 527 tys. zł (przy kwocie dofinansowania powyżej 1 mln zł, tj. 50 proc. kwoty dofinansowania).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.