PARTNER PORTALU
  • BGK

Konwencja PiS w Katowicach: Trzeba zwiększyć rolę wojewodów w regionach

  • AW    6 lipca 2015 - 10:39
Konwencja PiS w Katowicach: Trzeba zwiększyć rolę wojewodów w regionach

Jacek Sasin na panelu "Administracja, sprawy wewnętrzne i samorząd" podczas konwencji PiS w Katowicach (fot.facebook)

Zwiększenie kompetencji wojewodów, by sprawniej nadzorowali na terenie województwa obszary kluczowe z punktu widzenia interesów państwa – to propozycja PiS na "uzdrowienie" relacji pomiędzy administracją rządową a samorządem terytorialnym.
Na poziomie regionalnym współpraca pomiędzy administracją rządową a organami samorządu terytorialnego realizowana jest przez wojewodów. Ich rola, zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwość powinna ulec zredefiniowaniu.

Jakie kroki zapowiada PiS w kompetencjach wojewodów?

- Wojewoda stanie się, obok jego obecnej funkcji nadzorczej w stosunku do samorządów, także partnerem w zakresie powierzania zadań i kontrolowania ich realizacji. Zasadnicze znaczenie mieć również będzie koordynowanie i równoważenie rozwoju inwestycyjnego obszarów na terenie województwa, przejawiające się w dysponowaniu na rzecz samorządów środkami inwestycyjnymi będącymi w gestii administracji rządowej – zaznaczył w swoim wystąpieniu przygotowanym na konwencję programową partii w Katowicach poseł PiS Jacek Sasina, - Zmiana ta ma oznaczać duże wzmocnienie pozycji wojewody przez wyposażenie go w kompetencje prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju – tłumaczył Sasin.

PiS proponuje też powrót do rozwiązania, w którym wojewoda – jako organ koordynujący działania jednostek odpowiedzialnych za ratowanie życia, zdrowia i mienia na ternie województwa- podlega temu samemu ministrowi, co takie służby jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, czyli ministrowi spraw wewnętrznych.

- Wojewoda uzyska rzeczywiste kompetencje nadzorcze w stosunku do komendanta wojewódzkiego oraz struktur policji i straży pożarnej na terenie województwa – wymieniał dalej Sasin.

W związku z planowaną przez Prawo i Sprawiedliwość likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia i zmianą finansowania świadczeń zdrowotnych, we właściwości wojewody miałoby się znaleźć również dysponowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie opieki zdrowotnej.

- Rozwiązanie to stworzy nowe, niezwykle istotne pole współpracy wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego , które dla znacznej większości zakładów opieki zdrowotnej pełnią funkcję organu prowadzącego – wyjaśniał Sasin.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • obywatel gminy, 2015-07-08 11:13:23

    Urzędy marszałkowskie to nie sa samorządy pomimo ustawowego zapisu .
  • Jolanta O., 2015-07-08 10:31:44

    Wygląda to na dalszy etap demontażu samorządności, brr