PARTNER PORTALU
  • BGK

Korzyści dla gmin ze składowania odpadów

  • GK    13 maja 2013 - 08:39
Korzyści dla gmin ze składowania odpadów

Posłowie SLD chcą, by wpływy z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowiły w 50 proc. dochód gminy, a w 10 proc. dochód powiatu.
Według autorów projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód ma podlegać podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.

Dokument jest reakcją na wystąpienia samorządów gminnych do Klubu Poselskiego SLD. W szczególności przedstawiciele samorządów postulują zmianę ust. 6 w art. 402 przedmiotowej ustawy polegającą na wykreśleniu ostatniego zdania, które brzmi: „W przypadku, gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy należne gminie stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego i są przeznaczone na jego cele statutowe."

Jak przekonują posłowie, nowelizacja art. 402 ust. 6 ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonana ustawą z 14 grudnia 2012 r., która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., jest bardzo niekorzystna dla samorządów gminnych.

Przedstawiciele gmin w pismach postulujących zmianę wskazanego przepisu wypominają władzom publicznym, że w trakcie dyskusji poprzedzających budowę regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, podkreślane były korzyści wynikające z obowiązujących wówczas przepisów, jakie mogą osiągnąć gminy po wybudowaniu takich instalacji.

Mówiono m.in. o wpływach z podatku od nieruchomości, czy opłat środowiskowych oraz możliwości zatrudnienia mieszkańców gminy.

Wskutek zmiany tej ustawy gminy zostały pozbawione istotnej części spodziewanych zysków z opłat środowiskowych tj. 50 proc. opłat z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Zgodnie z nowymi przepisami przewidywane wpływy z tego tytułu zamiast do gminy mają wpływać do związku międzygminnego. Tymczasem często składowiska odpadów nie stanowią nawet własności związku międzygminnego, jak również nie są przez związek zarządzane.

Nowe brzmienie ust. 6 powoduje więc, według posłów SLD, niczym nieuzasadnione pozyskanie środków przez związek, który nie ponosi żadnych nakładów finansowych związanych z budową, eksploatacją i utrzymaniem składowiska oraz jego uciążliwością dla mieszkańców danej gminy.

„Skreślenie zdania ostatniego w ust. 6 spowoduje przywrócenie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy tj. dnia 23 stycznia 2013 r., który to stan był uznawany za właściwy, prawny i korzystny społecznie i gospodarczo dla gmin inicjujących zakładanie związków międzygminnych. Skoro gminy poniosły koszty budowy instalacji to powinny odnosić z tego tytułu proporcjonalne korzyści" - argumentują autorzy projektu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.