PARTNER PORTALU
 • BGK

Krajowa Polityka Miejska przyjęta

 • AW    20 października 2015 - 15:43
Krajowa Polityka Miejska przyjęta
KPM wskazuje model miasta, którego rozwój państwo będzie wspierać (fot.fotolia)

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju. Jak podkreśla kancelaria premiera, KPM dotyczy wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia.
– Chcemy wzmocnić zdolność miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców – podkreśliła minister Maria Wasiak mówiąc o głównych założeniach Krajowej Polityki Miejskiej (KPM), którą dziś przyjął rząd. Teraz przystępujemy do jej wdrażania. – Formalnie, bo wiele działań przewidzianych w KPM już realizujemy – powiedziała szefowa resortu.

Nie ulega wątpliwości, że miasta są miejscem koncentracji nauki, usług publicznych i biznesu oraz rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach polskie miasta rozwijały się dynamicznie, jednak ze względu na różne potencjały i uwarunkowania, rozwój ten był nierównomierny. Jednocześnie miasta często borykają się z wieloma problemami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi.

Odpowiedzią na te wyzwania ma być Krajowa Polityka Miejska 2023.

Cele Krajowej Polityki Miejskiej 2023

Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprawienie jakości życia mieszkańców.

KPM dotyczy wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia. Wskazuje na ich wagę i rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. Rozwojowi miast musi towarzyszyć poprawa jakości życia mieszkańców - funkcjonowanie w przyjaznej, harmonijnej przestrzeni miejskiej z dostępem do wysokiej jakości usług publicznych.

KPM nie zajmuje się wszystkimi elementami rozwoju miast. Koncentruje się na tych najważniejszych. Pogrupowano je w 10 wątków tematycznych: Kształtowanie przestrzeni; Partycypacja publiczna; Transport  i mobilność miejska; Niskoemisyjność i efektywność energetyczna; Rewitalizacja; Polityka inwestycyjna; Rozwój gospodarczy; Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu; Demografia; Zarządzanie obszarami miejskimi.

W ramach KPM szczegółowo przedstawiono następujące wyzwania:

- racjonalne gospodarowanie przestrzenią (w tym zwłaszcza racjonalne jej planowanie i odwrócenie niekorzystnych trendów suburbanizacyjnych, czyli "rozlewania się miast"),

- dążenie do zrównoważonej mobilności miejskiej, a zwłaszcza preferowanie transportu ekologicznego (zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego),

- dążenie do zapewniania dostępnych, wysokiej jakości usług publicznych,

- rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miast;

- przygotowywanie miast do zmian klimatu, połączone z ochroną środowiska oraz radykalnym zwiększeniem efektywności energetycznej,

- stawianie czoła wyzwaniom demograficznym,

- wykorzystanie do rozwoju miast rosnącej aktywności mieszkańców,

- doskonalenie współpracy i współdziałania samorządów na terenie aglomeracji (miejskich obszarów funkcjonalnych);×
KOMENTARZE (4)

 • ekspert, 2015-10-29 22:44:19

  Na czym polega konkretnie KPM, bo to jest w mojej opinii kolejny dokument za którym nie idą instrumenty finansowania...należało nazwać ten dokument ,,Krajowa Polityka Metropolitalna"...niestety model polaryzacyjny zawisł na wysokości metropolii i cała reszta w stylu ,,dla wszystkich miast nieza...leżnie od wielkości" przepraszam, ale jest to fikcja!!!  rozwiń
 • kj1981, 2015-10-27 12:41:22

  Do Maria: Ponieważ mieszkańcom władze gminne zobowiązane są zapewnić odpowiednie usługi (szkoły itp.) i infrastrukturę (drogi, prąd,...), a łatwiej i efektywniej ekonomicznie jest to zrobić, jeśli mieszkańcy są skupieni na mniejszym obszarze.
 • turysta, 2015-10-22 10:41:43

  Do Maria: bo wiąże się np. ze zwiększeniem wydatkowania na drogi - ktoś, kto się wyprowadza na zewnątrz raczej nie zamierza dojeżdżać do pracy rowerem, tylko zrobi to samochodem, podobnie, jak jego najbliższa rodzina. Bo to oznacza, że budżety miast centralnych będą się kurczyć, przy zwiększonym zap...otrzebowaniu na inwestycje. Bo to oznacza generowanie problemów dla innych mieszkańców - szerokie, szybkie drogi, zmuszają lokalnych mieszkańców do długich spacerów, chodzenia po kładkach, w przejściach podziemnych itp.. To wszystko ma swoje konsekwencje i docelowo nie rozwiązuje problemu tych osób, które mieszkają na suburbiach, chociażby z tego względu, że pojawiają się tam kolejni mieszkańcy i problemy centrów miast wywlekane są dalej i dalej..  rozwiń