PARTNER PORTALU
  • BGK

Krajowa Rada RIO o przyjmowaniu przez jst w depozyt wolnych środków

  • pt    2 czerwca 2015 - 08:42
Krajowa Rada RIO o przyjmowaniu przez jst w depozyt wolnych środków

KR RIO wypowiedziała się w sprawie lokowania wolnych środków Fot. Photoxpress

Lokowanie wolnych środków przez SP ZOZ, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne w formie depozytu u jst jest możliwe także na potrzeby sfinansowania środków niezbędnych na pokrycie deficytu przejściowego – uważa KR RIO.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące przyjmowania w depozyt wolnych środków od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych.

Jak jst mogą lokować wolne środki?

KR RIO wyjaśniła m.in. czy lokowanie wolnych środków przez SP ZOZ, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne w formie depozytu u jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 48 ust. 1a jest możliwe wyłącznie w przypadkach określonych w art. 91a tj. na pokrycie deficytu lub rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego?

Jak pisze RIO z literalnego brzmienia przepisu art. 91a ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że lokowanie wolnych środków przez SP ZOZ, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne w formie depozytu u jednostki samorządu terytorialnego jest możliwe wyłącznie w przypadkach określonych w tym przepisie, tj. na sfinansowanie środków niezbędnych na pokrycie deficytu lub rozchodów budżetu.

Jak podkreśla Izba, ustawodawca w art. 91a ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie doprecyzował jednak o jaki deficyt chodzi (czy rozumiany wyłącznie jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu, czy również o występujący w ciągu roku tzw. „przejściowy” deficyt budżetu).

Zdaniem RIO wydaje się, że zamiarem ustawodawcy było finansowanie poprzez depozyty również przejściowego deficytu, o czym przesądza m. in. treść art. 52 ust. 1b ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym do rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym samym roku budżetowym w związku z przyjmowaniem depozytów, o których mowa w art. 48 ust. 1a, nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 2 w zakresie limitu rozchodów.

Kierując się zasadą racjonalnego ustawodawcy przyjąć należy, że chodzi również o deficyt przejściowy; inaczej całe rozwiązanie byłoby pozbawione sensu ekonomicznego (nie mogłyby z tego korzystać jednostki posiadające budżet z uchwaloną nadwyżką), a ten aspekt – płynność finansowa budżetu – był szczególnie akcentowany w uzasadnieniu doprojektu zmiany ustawy o finansach publicznych w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedzi RIO na pozostałe pytania dotyczące przyjmowania w depozyt wolnych środków w Multimediach.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.