PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków, budżet 2016: rekordowe środki na ekologię

  • pt    19 listopada 2015 - 09:51
Kraków, budżet 2016: rekordowe środki na ekologię
Dochody Krakowa w 2016 r. zaplanowano na kwotę 4 mld 291 mln 766 tys. zł.

125 mln zł na walkę z niską emisją, 80 mln zł na zieleń. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przekazał radnym projekt budżetu miasta na 2016 rok.
- To pierwszy, przygotowywany w nowej kadencji samorządu budżet miasta. Starałem się, by odzwierciedlał mój program wyborczy, który zakłada zwiększenie komfortu życia w mieście, czyli realizację drobniejszych inwestycji kosztem inwestycji strategicznych. Rekordowe środki chcemy przeznaczyć na szeroko rozumianą ekologię – podkreślał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Dochody miasta zaplanowano na kwotę 4 mld 291 mln 766 tys. zł. W porównaniu do mijającego roku jest to kwota o 4,6 proc. wyższa. Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. PIT i CIT, szacuje się na poziomie 1 mld 297,8 mln zł, co stanowi 30 proc. łącznej kwoty dochodów miasta.

Subwencje i dotacje będą stanowić ok. jedną czwartą wszystkich dochodów budżetu, z czego największą kwotę stanowi oświatowa cześć subwencji ogólnej, która wyniesie blisko 772 mln zł.

Największą dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będzie dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – ponad 92 mln zł.

Dochody własne miasta, na które składa się m. in., podatek od nieruchomości, od środków transportowych, czy różnego typu opłaty jak np. wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu czy gospodarowanie mieniem gminnym, stanowić będę ok. 40 proc. całości dochodów budżetu naszego miasta.

Wydatki miasta zaplanowano w wysokości 4 mld 494 mln 912 tys. zł. Z tego na wydatki bieżące miasto planuje wydać 3 mld 730 mln zł, to jest o 272,5 mln więcej niż w planie wydatków na 2015 r.

Oświata i wychowanie kosztują najwięcej

Największą pozycją w strukturze wydatków bieżących są wydatki na oświatę i wychowanie (więcej o 13 proc. w stosunku do roku 2015.), transport i łączność (więcej o 14,6 proc.) i pomoc społeczną (więcej o 10 proc.).

Wydatki majątkowe (inwestycje) zaplanowano na kwotę 764 mln 906 tys., to więcej niż w mijającym roku o 6,7 proc. W porównaniu z ubiegłym rokiem miasto na inwestycje największe – strategiczne planuje wydać prawie 15 proc. mniej.
Natomiast na inwestycje programowe więcej o 24 proc, (tj. wzrost z 339,3 mln w 2015 na 422,2 mln zł w 2016 r.), a na zadania inwestycyjne dzielnic - więcej aż o blisko 80 proc.

Wśród najkosztowniejszych przyszłorocznych inwestycji znalazły się m. in rozbudowa ul. Igołomskiej za prawie 81 mln zł, co jest związane z realizacją projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości.
Na modernizację torowisk w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 58 mln zł. Zarezerwowano także kwoty na rozpoczęcie budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej oraz na Azory. W projekcie budżetu zaplanowano też środki na realizację czterech parkingów P&R.

150 mln na ochronę środowiska

Wśród inwestycji programowych największa kwotę stanowią inwestycje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – w sumie prawie 150 mln zł, z czego 125 mln będzie przeznaczone na likwidację niskiej emisji.

Na liście znalazła się też rewitalizacji istniejących i budowa nowych parków, m. in. Parku Jerzmanowskich. Duchackiego, Zakrzówka, zagospodarowanie zalewu Bagry, rewaloryzacja parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty, budowa placów zabaw na Plantach. Oprócz tego na pozyskiwanie nieruchomości dla miasta (w tym na wykup Zakrzówka) planuje się zarezerwować 40 mln zł. Łącznie na zieleń ma być 80 mln zł.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.